Vaccinationen skyddar både dig själv och andra

Vaccination är det mest effektiva sättet att förebygga sjukdom och död. Det finns flera sjukdomar som inte längre sprids tack vare vaccinet.

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer. Vaccinerna som används i Sverige är säkra och väl beprövade. Vi vet att vaccinationerna skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Inget vaccin skyddar alla till hundra procent. Därför är det förväntat att vissa som blivit vaccinerade ändå får covid-19. Det gäller alla vacciner och inte vara de mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast bara en lindrig sjukdom. Vaccinationen mot covid-19 är frivillig, men genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Om du inte blir sjuk, minskar även risken att du smittar andra. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt.

Ju fler som vaccinerar sig, desto snabbare förväntas smittspridningen minska.

Alla godkända vacciner är effektiva

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) gör grundliga bedömningar av vaccinernas effekt och säkerhet. Det ställs höga krav på vaccinernas säkerhet för att de ska godkännas, en process som vanligtvis tar flera år. Men på grund av pandemins påverkan på vår hälsa och samhället i stort, har det investerats stora resurser och pengar i vaccinutvecklingen. Detta har gjort det möjligt att ta fram säkra och effektiva vacciner mot covid-19 snabbare än vanligt samtidigt som de genomgått de utvecklingssteg och tester som krävs för ett godkännande.

Vaccinationerna av flera miljoner människor har nu genomförts i många länder och antalet allvarliga biverkningar är få. De godkända vaccinerna har en hög skyddseffekt.

Vilken typ av vaccin du får avgörs av din ålder, om du har någon sjukdom eller riskfaktor och på tillgången på vaccin. Det går därför inte att välja vilket vaccin man får.

Om vaccinets biverkningar

Alla vacciner kan ge biverkningar och det drabbar endast en liten del av de som vaccinerar sig.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.

Information om vanliga, mindre vanliga och sällsynta biverkningar kan man läsa om i respektive vaccins bipacksedel. Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige.

Fortsätt att följa nationella allmänna råd och rekommendationer efter den 29 september

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Om du inte är vaccinerad, tänk på att hålla avstånd till andra och att visa särskild hänsyn till personer i riskgrupper.

För alla gäller att komma ihåg följande:

  • stanna hemma och isolera dig om du får symtom på covid-19
  • testa dig för att ta reda på om du har covid-19 oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Om vaccinerna mot covid-19

Håll dig uppdaterad

Utvärderingar av vaccinernas effekt görs fortlöpande i hela världen och ny faktagranskad kunskap presenteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens, Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens webbplatser samt på 1177.se.

Läkemedelsverket: vaccinutveckling