Lättläst version av texten på denna sida

Covid-19 är en smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död. En vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig covid-19. I Sverige erbjuds alla som är 12 år och äldre gratis vaccination mot covid-19. Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination mot covid-19.

Om vaccination utan svensk id-handling: Alla i Sverige erbjuds vaccin mot covid-19

Inför din vaccination

De vacciner som är godkända mot covid-19, skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Det är regionerna som ansvarar för vaccinationen mot covid-19. På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns information om när och var du kan vaccinera dig i din region. Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration som lämnas till den som utför vaccinationen.

Så går vaccinationen till

Du ska känna dig helt frisk vid vaccinationstillfället. En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Din ålder avgör vilket vaccin du får.

När du har fått sprutan bör du vänta 15 minuter i lokalerna där du har vaccinerat dig, för att känna efter att du mår bra.

Efter vaccinationen

Det är vanligt med milda biverkningar efter vaccinationen, till exempel ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk. Det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över efter en dag.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Men om du får allvarliga symtom efter vaccinationen, eller nya symtom du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Så fungerar vaccinerna mot covid-19

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men om du blir sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen.

Hur länge skyddet varar efter vaccinationen mot covid-19 kan variera mellan olika personer. För att få ett fortsatt starkt skydd mot allvarlig covid-19 är det viktigt att du följer de rekommendationer som gäller för påfyllnadsdoser.

Fortsätt skydda dig själv och andra

Alla har ett eget ansvar för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Även när du är vaccinerad ska du stanna hemma om du är sjuk. Det är också viktigt att du håller dig uppdaterad om vilka smittskyddsåtgärder som gäller.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Mer information till olika grupper