Det är naturligt att ha frågor inför en vaccination man inte har tagit förut. Här har vi samlat information till dig som har frågor, är tveksam eller känner oro inför vaccinationen mot covid-19.

Vaccinerna som används i Sverige är säkra och väl beprövade. Vi vet att vaccinationerna skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Även du som redan har haft covid-19 får ett bättre skydd under längre tid om du vaccinerar dig. Inget vaccin skyddar alla till hundra procent, därför är det förväntat att vissa som blivit vaccinerade ändå får covid-19. Några kan också vara smittsamma utan att ha symtom. Det gäller alla vacciner och inte bara de mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast en lindrig sjukdom. Kom också ihåg att den andra dosen är mycket viktig. Det är först efter den du får ett högt och långvarigt skydd.

Covid-19 är en allvarlig sjukdom

Covid-19 är en allvarlig sjukdom som hittills har orsakat cirka 4,5 miljoner dödsfall i världen, varav 14 850 i Sverige (t o m september 2021). Många fler har blivit allvarligt sjuka och vissa under en lång tid. Vaccinerna mot covid-19 har en hög skyddseffekt mot allvarlig sjukdom och minskar risken att du sprider sjukdomen till andra i din närhet.

Covid-19 drabbar äldre och andra riskgrupper hårdast

Covid-19 som är en mycket smittsam sjukdom kan framför allt orsaka allvarlig sjukdom och död hos äldre och personer i andra riskgrupper. Du som arbetar inom omsorgen möter dem som drabbas hårdast av covid-19. Därmed är vaccinationstäckningen hos dig som är personal inom omsorgsverksamhet avgörande. Att minska risken att personal smittar omsorgstagare är en fråga om patientsäkerhet.

Arbetsgivaren kan underlätta vaccination

Din arbetsgivare kan hjälpa dig att hitta information om vaccination på andra myndigheters och regioners webbplatser. Arbetsgivare kan även underlätta genom att låta omsorgspersonal vara ledig från arbetet med lön för att vaccinera sig. Arbetsgivaren kan också upplåta lokaler för vaccination på eller nära arbetet.

På Socialstyrelsens webbplats finns statistik gällande smittspridning inom olika boendeformer för äldre: Covid-19 bland äldre

Milda biverkningar är en normal reaktion

Det är vanligt med milda biverkningar som ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk efter vaccinationen. Det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över inom en dag. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symtom, eller nya symtom du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Hur går vaccinationen mot covid-19 till och vad händer efter vaccinationen?

Mycket ovanligt med allvarliga biverkningar

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige.

Inrapporterade misstänkta biverkningar - coronavacciner (Läkemedelsverket)

Av 14,3 miljoner vaccindoser givna mot covid-19 i Sverige (oktober 2021) har ungefär 82 000 fall av misstänkta biverkningar rapporterats. Av dessa bedöms ungefär 6 800 fall av rapporterade misstänkta biverkningar som allvarliga. Det är mindre än 0,05 procent av det totala antalet vaccindoser.

Figur. Andel misstänkta allvarliga biverkningar av vaccindoser mot covid-19.

Förklaring finns i texten.

Fakta om vaccinernas säkerhet

Vaccinerna mot covid-19 som används i Sverige uppfyller de krav som ställs på säkerhet och effektivitet. Dessvärre sprids ibland missuppfattningar om vaccinerna mot covid-19 som kan leda till oro. Därför har Läkemedelsverket tagit fram fakta och information som förklarar att de vacciner som används i Sverige är säkra.

Hur fungerar vaccinen mot covid-19?

Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra

Det är fortfarande cirka 1,5 miljoner personer över 16 år i Sverige som ännu inte är vaccinerade mot covid-19 (september 2021). För att minska smittspridningen i samhället så behöver fler vara vaccinerade. Vaccinationen mot covid-19 är gratis och frivillig. Samtidigt har vi alla, enligt den svenska smittskyddslagen, ett ansvar för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Därför behöver så många som möjligt vaccinera sig. Om alla som kan vaccinerar sig minskar risken för smittspridning och nya utbrott av covid-19.

Alla kan drabbas och alla behöver ta vaccin

Vaccinera dig även om du haft covid-19

Du som har haft covid-19 kan ha utvecklat ett visst skydd mot att bli sjuk igen, men det är inte känt hur länge det skyddet varar och det kan skilja mycket mellan olika personer. Därför behöver även du som haft sjukdomen vaccinera dig mot covid-19. Vaccinationen kan ge dig ett bättre skydd under en längre tid och skyddar dig från att bli allvarligt sjuk.

Vaccinera dig om du är gravid

Gravida rekommenderas vaccination mot covid-19 eftersom det ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Covid-19 kan bli så allvarlig att det kan innebära att förlossningen måste tidigareläggas. Ett skydd mot allvarlig sjukdom minskar därmed risken för tidig förlossning. Om du är gravid och vaccinerad mot covid-19, har du ett lika gott skydd som den övriga befolkningen som har blivit vaccinerad.

Att vara rädd för sprutan eller nålstick

Det är inte ovanligt att vara rädd för sprutor eller nålstick. Berätta för personalen om du känner oro eller är nervös vid vaccinationen. Du får då stöd under besöket.

Om att vara rädd för nålstick

Att vara rädd för nålstick (1177.se)

Fortsätt att följa de nationella allmänna råden efter den 29 september

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Om du inte är vaccinerad, tänk på att hålla avstånd till andra och att visa särskild hänsyn till personer i riskgrupper.

För alla gäller att komma ihåg följande:

  • stanna hemma och isolera dig om du får symtom på covid-19
  • testa dig för att ta reda på om du har covid-19 oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19