För personal inom äldre- och funktionshindersomsorg (covid-19)

Lyssna

Information om vaccination mot covid-19 riktad till dig som arbetar inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Till personal inom vård och omsorg som vill veta mer om vaccinationen mot covid-19

Här kan du läsa om varför det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19.

Till personal inom vård och omsorg som vill veta mer om vaccinationen mot covid-19

Kunskapsunderlag om vaccination mot covid-19

Här hittar du kunskapsunderlag som rapporter och instruktioner m.m. om vaccinationer mot covid-19.

Kunskapsunderlag om vaccination mot covid-19

Informationsmaterial

Här hittar du det informationsmaterial vi har tagit fram om vaccination mot covid-19, inklusive faktablad och filmer. Informationen är översatt till många språk.

Informationsmaterial om covid-19