Till personal inom vård och omsorg som vill veta mer om vaccinationen mot covid-19

Lyssna

Vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Här kan du läsa om nya rekommendationer och vad som gäller för olika riskgrupper.

Numera finns ett bra skydd mot covid-19 hos så gott som alla personer i Sverige. Den senaste undersökningen om immunitet mot covid-19 visar att minst 94 procent av de undersökta har antikroppar. Därför är det allt färre som blir allvarligt sjuka och dör.

Vaccination skyddar mot allvarlig sjukdom och död

Risken för allvarlig sjukdom ökar med åldern, men även yngre kan tillhöra riskgrupp och behöva fylla på sitt skydd med vaccin. De vacciner som används i Sverige mot covid-19 skyddar bra mot allvarlig sjukdom och död. För att kunna undvika så många fall av allvarlig sjukdom och död som möjligt, behövs en hög vaccinationstäckning hos personer som är 50 år och äldre, samt hos personer 18 år och äldre i riskgrupp.

Även den som har haft covid-19 bör följa vaccinrekommendationer för att få ett ännu bättre skydd mot att bli allvarligt sjuk vid nästa infektion.

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Skyddet mot covid-19 är numera bra hos så gott som alla personer i Sverige. Det behöver dock fyllas på med ytterligare doser det närmaste året för personer från 50 års ålder. Det gäller även personer yngre än 50 år som tillhör någon riskgrupp.

För de här grupperna finns nya rekommendationer för vaccination som gäller från och med 1 mars 2023 och som längst till och med 29 februari 2024.

Nya rekommendationer mot vaccination mot covid-19

Ny kunskap förändrar läget

Folkhälsomyndigheten analyserar fortlöpande behovet av att ompröva vaccinrekommendationer utifrån förändrade förutsättningar, till exempel rörande det epidemiologiska läget och tillkommande kunskap om påfyllnadsdosers effektivitet mot allvarlig sjukdom och död respektive säkerhetsprofil.

Läs mer om vaccination för olika riskgrupper:

Vaccinerna är säkra och effektiva

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner mot covid-19 som används i Sverige. Vaccin är det viktigaste verktyget vi har för att skydda oss mot allvarliga sjukdomar. Det gäller inte bara covid-19, utan även sjukdomar som exempelvis mässling eller polio där vaccin räddar miljontals barn i världen varje år.

Men inget vaccin skyddar alla till hundra procent, därför är det förväntat att vissa som blivit vaccinerade ändå får covid-19. Det gäller alla vacciner och inte bara de mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast en lindrig sjukdom.

Om vaccination mot covid-19

Mycket ovanligt med allvarliga biverkningar efter vaccinationen

Det är vanligt med milda biverkningar efter vaccinationen som till exempel ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk. Det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över inom en dag. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symtom, eller nya symtom du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Inrapporterade misstänkta biverkningar - coronavacciner (Läkemedelsverket.se)

Vaccinationen ger ett bättre skydd än sjukdomen

Det är bättre att vaccinera sig än att riskera att bli allvarligt och långvarigt sjuk i covid-19. Den som har varit sjuk kan under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men vaccinationen ger ett säkrare och mer stabilt skydd mot sjukdomen. Varianter av coronaviruset kan utvecklas i delar av världen där färre är vaccinerade och därifrån spridas vidare. Därför är det viktigt under lång tid framöver att vara vaccinerad mot covid-19.

Läs mer