Om vaccination och påfyllnadsdoser

Om vaccination

 • Covid-19 är fortfarande en farlig sjukdom och rekommendationen om vaccination mot covid-19 gäller fortsatt, oavsett om sjukdomen klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig eller ej. Om du inte är vaccinerad mot covid-19 riskerar du att bli väldigt sjuk eller långvarigt sjuk om du smittas.

  Tack vare att så många har vaccinerat sig har vi en hög immunitet i befolkningen. En hög immunitet innebär att vi har utvecklat ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död vilket bidrar till att vi nu slipper restriktioner. Men det är viktigt att vi fortsätter vaccinera oss och behåller en hög immunitet som skydd mot nya virusvarianter.

  Läs mer om klassificering enligt smittskyddslagen: Covid-19 ska fortsatt smittspåras i vård och omsorg (nyhet 2022-03-29)

  Uppdaterad: 2022-05-09 16:55

  Direktlänk till frågan
 • Du är vaccinerad när:

  • du har vaccinerats med två doser vaccin mot covid-19
  • det har gått minst två veckor sedan den andra dosen gavs (dos 2).

  Då har du fått din primärvaccination och har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 men alla vuxna behöver fylla på skyddet med påfyllnadsdoser.

  Du betraktas som ovaccinerad om:

  • du inte har fått någon dos vaccin mot covid-19, eller endast en dos vaccin av ett tvådosvaccin
  • du har fått två doser vaccin men där det ännu inte har gått två veckor sedan dos 2 gavs.

  Skyddseffekten efter två doser avtar med tiden, därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos till alla som är 18 år och äldre och ytterligare en påfyllnadsdos (dos 4) till personer från 65 år.

  Läs mer: Påfyllnadsdoser rekommenderas till alla personer som är 18 år och äldre

  Uppdaterad: 2022-05-02 15:41

  Direktlänk till frågan
 • Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom. Vaccination är därför det bästa sättet att skydda sig själv och andra mot allvarlig sjukdom och död. Även om just du skulle få en lindrig variant av sjukdomen, kan andra personer löpa stor risk att bli svårt sjuka. Vaccinationen bidrar på sikt till att minska smittspridningen i hela samhället.

  Ovaccinerade personer rekommenderas, utifrån deras ökade risk för allvarlig sjukdom, att undvika trängsel och stora folksamlingar.

  I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostnadsfri.

  Vaccinationen mot covid-19 gör skillnad

  Uppdaterad: 2022-02-09 16:42

  Direktlänk till frågan
 • Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen?

  Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period.

  Läs mer på 1177.se för att boka tid.

  Uppdaterad: 2021-11-15 14:17

  Direktlänk till frågan
 • Alla personer som är 12 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.

  Man behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. De som bor eller befinner sig sedan en längre tid i Sverige, kommer att erbjudas vaccination. Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination mot covid-19.

  Läs mer

  Uppdaterad: 2021-11-15 14:19

  Direktlänk till frågan
 • Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig.

  Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19.

  Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  Uppdaterad: 2021-09-16 09:29

  Direktlänk till frågan
 • Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Men man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.

  Uppdaterad: 2021-04-01 12:55

  Direktlänk till frågan
 • Influensavaccin kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19.

  När det gäller andra vacciner (till exempel HPV eller TBE) eller ett högdosinfluensavaccin, ska det gå sju dagar mellan vaccination mot covid-19 och annan vaccination.

  Uppdaterad: 2021-10-29 13:56

  Direktlänk till frågan
 • Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där.

  Läs mer om Utrikesdepartementets reseinformation: UD Resklar

  Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.se

  Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

  Covidbevis kan användas från och med 1 juli 2021 i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.

  Läs mer om Covidbevis – ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten

  Hämta ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten på Covidbevis.se

  Läs mer om covidintyget i EU hos Europeiska Kommissionen

  Uppdaterad: 2022-04-01 01:00

  Direktlänk till frågan
 • Du kan träna som vanligt efter att du har vaccinerat dig mot covid-19, om du känner dig helt frisk och mår bra.

  Det är aldrig bra att träna med en infektion i kroppen. Det innebär att om du har symtom på en begynnande infektion, t.ex. huvudvärk eller ont i kroppen, eller om du känner av biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen. Det gäller både barn och vuxna.

  Läs mer: Om vaccinernas säkerhet och effektivitet

  Uppdaterad: 2022-05-02 15:42

  Direktlänk till frågan

Om vaccinerna

Vaccination av barn och unga

Vaccination och smittspridning

Vaccination i olika grupper