Om vaccination och påfyllnadsdoser

 • Nej, de anpassade vaccinen är fortfarande under utveckling. Effekt och användningsområde kommer att bedömas under hösten när mer resultat finns från pågående studier, och det kan dröja innan de blir godkända. De anpassade vaccinen är främst avsedda att användas som påfyllnadsdoser. Vaccinen som används för närvarande har en hög skyddande effekt mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Med nuvarande cirkulation av virus är det viktigt att vaccinera sig med de doser som rekommenderas, med tillgängliga vaccin.

  Uppdaterad: 2022-07-07 14:01

  Direktlänk till frågan
 • Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, enligt nuvarande rekommendation. I höst kan dessa personer från 18 år få ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, om de önskar.

  Regionerna kommer att erbjuda vaccin för alla vuxna som vill ha en fjärde dos, och vaccin till dos 1–3 för den som inte tagit dessa doser ännu.

  Risken för allvarlig sjukdom bedöms vara låg för friska personer under 65 år som har vaccinerats med tre doser, men risken stiger med åldern. Risken varierar också inom gruppen.

  Uppdaterad: 2022-05-24 10:19

  Direktlänk till frågan
 • Personer som är 65 år och äldre, samt personer i riskgrupp från 18 år, rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos från och med 1 september. Dessa grupper rekommenderas en höstdos, oavsett hur många doser de har fått tidigare.

  Påfyllnadsdosen behövs för dessa grupper eftersom de har ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer med ett gott immunförsvar.

  Rekommendationen gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:

  • äldre personer (65 år och äldre)
  • gravida
  • personer med nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • andra riskgrupper.

  Lär om samtliga riskgrupper som rekommenderas en höstdos: Information till riskgrupper om covid-19

  Uppdaterad: 2022-06-02 05:30

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper ska erbjudas en andra påfyllnadsdos (dos 4) av vaccin mot covid-19. Det gäller de som riskerar att ha ett svagare skydd av dos 1 och 2 och första påfyllnadsdosen (dos 3) än andra personer, och som dessutom har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 på grund av sin ålder. Dos 4 erbjuds till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 65 år och äldre.

  Patientgrupper med ett måttligt eller kraftigt nedsatt immunförsvar inklusive vuxna med Downs syndrom rekommenderas också en andra påfyllnadsdos.

  Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i Sverige och risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död, men effekten avtar efter en tid, särskilt hos äldre och personer med nedsatt förmåga att utveckla ett skydd efter vaccinationen.

  Läs mer: Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

  Uppdaterad: 2022-04-14 09:03

  Direktlänk till frågan
 • Påfyllnadsdoser är en del av vaccinationen mot covid-19. För vaccination mot covid-19, precis som för många andra vaccinationer, behövs påfyllnadsdosen för ett bibehållet skydd. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande, och virusvarianten omikron är mer smittsam än tidigare varianter.

  För att skydda dig själv mot covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du tar din påfyllnadsdos så fort du har möjlighet. Du kan ta den första påfyllnadsdosen (dos 3) tidigast tre månader efter att du fick dos två av primärvaccinationen. Vissa grupper erbjuds en andra påfyllnadsdos (dos 4) tidigast fyra månader efter den första påfyllnadsdosen.

  Påfyllnadsdoser rekommenderas till alla som är 18 år och äldre

  Uppdaterad: 2022-05-09 16:54

  Direktlänk till frågan
 • 12–17-åringar kommer i dagsläget inte att få en påfyllnadsdos.

  Yngre personer svarar bättre på vaccination än äldre, och vaccinationsskyddet bedöms hålla länge mot allvarlig sjukdom för denna grupp, enligt nuvarande data. Det gör att den yngre åldersgruppen ännu inte rekommenderas en påfyllnadsdos.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdoser till grupper av befolkningen där den medicinska nyttan av vaccinationen är stor. Det vill säga, där vaccinationen gör skillnad för risken att drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19.

  EU-kommissionen tar dessa fakta i beaktande och har ändrat förordningen om covidbevisen så att kravet på en påfyllnadsdos vid resor inte ska gälla barn under 18 år.

  För mer information, gå till e-Hälsomyndighetens frågor och svar. Se frågan ”Behöver jag en påfyllnadsdos för att kunna resa?”

  Bevis på vaccination för att resa • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

  Uppdaterad: 2022-05-23 15:51

  Direktlänk till frågan

Om vaccination

Om vaccinerna

 • Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen och påfyllnadsdosen när det är dags.

  Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn eller får andra ovanligare och mer allvarliga symptom efter att du vaccinerat dig, bör du kontakta din vårdcentral innan du tar nästa dos. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär. Du kan då efter läkarbedömning till exempel rekommenderas ett annat vaccin för nästa dos.

  Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

  Uppdaterad: 2022-02-23 09:57

  Direktlänk till frågan
 • Ja, det finns inget hinder för vaccination mot covid-19 om du har haft en blodpropp, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar. Du kan du vaccineras med de godkända vacciner mot covid-19 som används i Sverige.

  Uppdaterad: 2022-02-07 16:45

  Direktlänk till frågan
 • Comirnaty och Spikevax är så kallade mRNA-vacciner, och har därmed flera likheter. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett lika bra immunsvar som när båda doserna ges med samma vaccin.

  Det finns ännu endast begränsad erfarenhet av en kombination av ett mRNA-vaccin och ett proteinvaccin. Men de studier som finns visar god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vacciner mot covid-19. Folkhälsomyndigheten anser att mRNA-vaccin och Nuvaxovid, som är ett proteinvaccin, kan kombineras.

  Läs mer: Fakta om vaccinerna mot covid-19

  Uppdaterad: 2022-05-02 15:47

  Direktlänk till frågan
 • De vacciner mot covid-19 som vi använder i Sverige ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya virusvarianterna. Det är viktigt att ta tre doser för att få ett så bra skydd som möjligt.

  Det kommer sannolikt att utvecklas nya virusvarianter under lång tid framöver, därför är det viktigt att ta de doser som rekommenderas när skyddet från tidigare doser börjar avta.

  Mer om varianter av viruset som orsakar covid-19

  Uppdaterad: 2022-05-09 16:53

  Direktlänk till frågan

Vaccination av barn och unga