Om vaccination

Om vaccinerna

 • Ja. Om du har haft en blodpropp, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar, kan du vaccineras med samtliga godkända vacciner mot covid-19.

  Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har gjort en särskild utredning av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria och konstaterat att det inte finns någon ökad förekomst av blodproppar bland de som har vaccinerats med Vaxzevria.

  Läkemedelsverket och EMA har funnit att det finns ett samband mellan Vaxzevria och en ovanlig kombination av blodproppar och låga nivåer av blodplättar. Detta har setts hos ett fåtal personer varav majoriteten är under 65 år och det är inte samma typ av blodproppar som nämns ovan.

  Läs mer: Information om Astra Zenecas vaccin mot covid-19

  Uppdaterad: 2021-05-28 13:48

  Direktlänk till frågan
 • De vacciner som används mot covid-19 ska vara trygga att använda. Alla vacciner och eventuella biverkningar följs därför upp löpande. I Europa har Astra Zenecas vaccin getts i över 25 miljoner doser. Ett litet antal rapporter har kommit in om att ett fåtal personer, varav majoriteten under 65 år, har fått en ovanlig kombination av blodproppar och låga nivåer av blodplättar efter vaccinationen. Folkhälsomyndigheten beslutade därför att tillfälligt pausa användningen av Astra Zenecas vaccin medan den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utredde om det fanns ett orsakssamband.

  Folkhälsomyndigheten har granskat EMA:s utredning, gjort en egen genomgång av den information som finns om de misstänkta biverkningarna och haft möten med experter både i Sverige och i andra länder. Bedömningen är att för personer som är 65 år och äldre är Astra Zenecas vaccin tryggt att använda och ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom. För dem kan vaccinet fortsätta att användas.

  Däremot bör inte personer som är yngre än 65 år, dvs. födda 1957 eller senare, vaccineras med AstraZenecas vaccin Vaxzevria. Denna rekommendation gäller tills vidare. Personer under 65 år som redan har fått en dos av Vaxzevria bör istället erbjudas en andra dos av ett så kallat mRNA-vaccin från exempelvis Pfizer/BioNTech eller Moderna.

  Du kan läsa mer här: Information om vaccination med Astra Zenecas vaccin till personer som är 65 år och äldre.

  Uppdaterad: 2021-05-28 14:00

  Direktlänk till frågan
 • Astra Zenecas vaccin Vaxzevria är ett vaccin som ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 och det är godkänt för personer över 18 år. Personer över 65 år, dvs. födda 1956 och tidigare, har en hög risk för allvarlig sjukdom och en låg risk för allvarliga biverkningar. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att det är både tryggt och viktigt att använda Astra Zenecas vaccin mot covid-19 för denna åldersgrupp.

  Du kan läsa mer här: Information om vaccination med Astra Zenecas vaccin till personer som är 65 år och äldre

  Uppdaterad: 2021-04-21 10:38

  Direktlänk till frågan
 • Alla vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot sjukdomen. Men det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får. Din ålder, vissa allergier och sjukdomar kan också påverka vilken typ av vaccin du får. Om du är under 18 år finns ett vaccin tillgängligt, Pfizer-BioNTechs vaccin Comirnaty, som är godkänt från 12 års ålder.

  Uppdaterad: 2021-06-23 05:23

  Direktlänk till frågan
 • Uppdaterad: 2021-04-12 11:59

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förlängt intervall för Pfizer BioNTechs vaccin Comirnaty och Modernas vaccin Spikevax (tidigare Covid-19 Vaccine Moderna). Båda vaccinerna bör ges med sju veckors intervall. Det här beror på att vi fortfarande har en hög smittspridning. Därför är det viktigt att så många som möjligt kan vaccineras med dos 1 snabbt för att få ett bra skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Det förlängda intervallet förväntas att på detta sätt bidra till att minska smittspridningen.

  Dos 1 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och nya studier visar att vaccinen ger ett fortsatt gott skydd även med ett längre intervall mellan doserna än vad som först rekommenderades. Men det är viktigt att du går på din bokade tid och får din andra dos. Både för att få det långvariga skyddet mot covid-19 men även för att bidra till att göra vaccinationsinsatsen så smidig som möjligt. Utan om- och avbokningar ökar chansen att fler får vaccinera sig inom kort.

  Uppdaterad: 2021-06-30 09:36

  Direktlänk till frågan
 • Vissa virusvarianter som bedöms vara av särskild betydelse har olika mutationer som kan påverka vaccinernas effektivitet. Personer som fått två vaccindoser har dock visats ha ett gott skydd även mot dessa varianter.

  Läs mer om varianter av viruset som orsakar covid-19 

  Uppdaterad: 2021-07-09 13:27

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett mRNA-vaccin för dos 2 till dem som är yngre än 65 år (födda 1957 eller senare) och som har fått en dos av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria. Den andra dosen med mRNA-vaccinet bör tas 9–15 veckor efter första vaccinationstillfället. Någon ytterligare påfyllnadsdos av mRNA-vaccin behövs inte.

  Uppdaterad: 2021-05-12 08:51

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar Janssens vaccin för användning till personer som är födda 1956 och tidigare, dvs. som är 65 år och äldre. Vaccinet var planerat att levereras under maj månad, men med nuvarande vaccinationstakt kommer personer i gruppen 65 år och äldre, hunnit påbörja vaccinationerna med andra tillgängliga vaccin innan Janssens vaccin är tillgängligt. Därför pausas vaccinet för användning i Sverige.

  Janssens vaccin rekommenderas endast till personer som är 65 år och äldre. Orsaken är att samma typ av mycket sällsynta, men allvarliga, biverkningar som efter Astra Zenecas vaccin Vaxzevria, har rapporterats efter vaccinationer med Janssens vaccin. Läs mer om rekommendationen av Vaxzevria.

  Uppdaterad: 2021-04-26 08:57

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte vaccination med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria för personer som är yngre än 65 år (födda 1957 eller senare). De personer som är yngre än 65 år och som fått en första dos av Vaxzevria rekommenderas ett mRNA-vaccin som dos 2. Denna kombination bedöms ge en god skyddseffekt mot covid-19.

  Vaxzevria är godkänt från 18 år och kan användas som dos 2. Men det blir då ett undantag och organiseras enligt särskilda regionala rutiner.

  Uppdaterad: 2021-05-07 13:51

  Direktlänk till frågan
 • Alla tre vacciner som används mot sjukdomen covid-19 i Sverige stimulerar immunförsvaret (kroppens eget försvar mot sjukdom) att bilda antikroppar mot samma del av viruset, det s.k. spikeproteinet. Därmed bedöms skyddet bli bra när man kombinerar Vaxzevria med ett mRNA-vaccin.

  Vid vaccination mot flera sjukdomar, t.ex. TBE och pneumokocker, kombineras olika, men liknande, vacciner ofta och ger ett gott skydd. Exakt vilken skyddseffekt man får med så kallade blandade scheman för vacciner mot covid-19 är ännu inte kartlagt i kliniska prövningar. Men sådana studier pågår och Folkhälsomyndigheten bevakar de resultat som kommer från studier inom området.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett mRNA-vaccin som dos 2 till personer som är yngre än 65 år (födda 1957 eller senare) och som redan har fått en dos av Astra Zenecas vaccin Vaxzevria. Påfyllnadsdosen med mRNA-vaccinet bör tas 9–15 veckor efter första vaccinationstillfället av Vaxzevria. Någon ytterligare påfyllnadsdos av mRNA-vaccin behövs inte.

  Läs mer om de godkända vaccinerna mot covid-19

  Uppdaterad: 2021-05-07 13:52

  Direktlänk till frågan

Vaccination och smittspridning

Vaccination och testning

Vaccination i olika grupper

Frågor och svar hos andra aktörer