Om vaccination och påfyllnadsdoser

Om vaccination

 • För närvarande betraktas de personer som har vaccinerats med två doser vaccin mot covid-19 som vaccinerade. Det ska ha gått minst två veckor sedan den sista dosen gavs.

  Utöver de två doserna rekommenderas en påfyllnadsdos för alla som är 18 år och äldre. Påfyllnadsdosen erbjuds enligt en given prioritetsordning, där de som har störst risk för covid-19 ska erbjudas vaccin först.

  Däremot betraktas de personer som inte har fått någon dos vaccin mot covid-19, eller som endast har fått en dos vaccin av ett tvådosvaccin, som ovaccinerade. Likaså betraktas de som har fått två doser vaccin men där det ännu inte gått två veckor sedan sista dosen som ovaccinerade.

  Uppdaterad: 2021-12-03 14:05

  Direktlänk till frågan
 • Du behöver visa upp ett vaccinationsbevis för att få delta i offentliga tillställningar och vid allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus. Personer under 18 år behöver inte visa upp ett vaccinationsbevis.

  Läs mer om vad som gäller för vaccinationsbevis

  Covidbevis och vaccinationsbevis (Krisinformation.se)

  Vaccinationsbevis börjar användas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (E-Hälsomyndigheten.se)

  Uppdaterad: 2021-12-03 08:08

  Direktlänk till frågan
 • Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra.

  Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som kan göra dig svårt sjuk. Även om just du skulle få en lindrig variant av sjukdomen, löper andra personer stor risk att bli svårt sjuka.

  Vaccinationen skyddar dig från att bli allvarligt sjuk och minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt.

  De vacciner som är godkända mot covid-19, skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen.

  I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostnadsfri.

  Vaccinationen mot covid-19 gör skillnad.

  Uppdaterad: 2021-11-15 14:14

  Direktlänk till frågan
 • Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen?

  Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period.

  Läs mer på 1177.se för att boka tid.

  Uppdaterad: 2021-11-15 14:17

  Direktlänk till frågan
 • Alla personer som är 12 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.

  Man behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. De som bor eller befinner sig sedan en längre tid i Sverige, kommer att erbjudas vaccination. Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination mot covid-19.

  Läs mer

  Uppdaterad: 2021-11-15 14:19

  Direktlänk till frågan
 • Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig.

  Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19.

  Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  Uppdaterad: 2021-09-16 09:29

  Direktlänk till frågan
 • Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Men man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.

  Uppdaterad: 2021-04-01 12:55

  Direktlänk till frågan
 • Influensavaccin kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19.

  När det gäller andra vacciner (till exempel HPV eller TBE) eller ett högdosinfluensavaccin, ska det gå sju dagar mellan vaccination mot covid-19 och annan vaccination.

  Uppdaterad: 2021-10-29 13:56

  Direktlänk till frågan
 • Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där.

  Läs mer om Utrikesdepartementets reseinformation: UD Resklar

  Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad

  Läs mer om vad du bör tänka på om du planerar att resa

  Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Covidbevis bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

  Covidbevis kan användas från och med 1 juli i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.

  Läs mer om Covidbevis – ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten

  Hämta ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten på Covidbevis.se

  Läs mer om covidintyget i EU hos Europeiska Kommissionen

  Uppdaterad: 2021-09-06 12:47

  Direktlänk till frågan
 • Du kan träna som vanligt efter att du har vaccinerat dig mot covid-19, om du känner dig helt frisk och mår bra.

  Det är aldrig bra att träna om man har en infektion i kroppen. Det innebär att om du har symtom på en begynnande infektion, t.ex. huvudvärk eller ont i kroppen, eller om du har biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen. Det gäller både barn och vuxna.

  Läs mer om biverkningar av en vaccination: Om vaccinerna mot covid-19

  Uppdaterad: 2021-11-19 13:28

  Direktlänk till frågan

Om vaccinerna

Vaccination av barn och unga

Vaccination och smittspridning

Vaccination och testning

Vaccination i olika grupper

Frågor och svar hos andra aktörer