Om vaccination

Om vaccinerna

  • Data och erfarenhet från de vaccinationer som gjorts hittills i världen, talar för att vaccinerna är effektiva mot den virusvarianten som först upptäcktes i Storbritannien. Det finns ännu inte tillräcklig kunskap för att med säkerhet säga om och i sådana fall hur vaccinernas effektivitet påverkas av övriga nya virusvarianter av särskild betydelse. De första resultaten från laboratorieanalyser visar att vaccinen har en effekt men vi vet ännu inte hur stort skyddet är. Studier av vaccinationseffekten mot övriga idag kända virusvarianter av särskild betydelse pågår.

    Läs mer om varianter av viruset som orsakar covid-19 

    Uppdaterad: 2021-03-18 05:11

    Direktlänk till frågan

Vaccination och smittspridning

Vaccination och testning

Vaccination i olika grupper

Frågor och svar hos andra aktörer