Om vaccination

 • Allvarliga biverkningar efter vaccination med Spikevax är mycket sällsynt. Sedan tidigare finns en känd sällsynt biverkan i form av hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) vid vaccination med mRNA-vaccin, där denna är lite mer förekommande hos yngre personer framför allt hos yngre män.

  Enligt nya preliminära data från Läkemedelsverket och internationella myndigheter, finns möjligen en lite mer ökad risk för hjärtmuskelinflammation och/eller hjärtsäcksinflammation just med vaccinet Spikevax hos personer födda 1991 och senare. Den ökade risken finns upp till fyra veckor efter vaccinationstillfället. Det är dock vanligast inom två veckor från vaccinationstillfället.

  Folkhälsomyndigheten har därför beslutat, som en försiktighetsåtgärd, att tillfälligt pausa vaccination med Spikevax för personer som är födda 1991 och senare. Beslutet gäller i första hand till och med 1 december 2021.

  Risken för allvarliga biverkningar är liten och denna åtgärd är en försiktighetsåtgärd. De symtom som kan tyda på myokardit eller perikardit och som du under de första fyra veckorna efter vaccination ska vara uppmärksam på är följande:

  • Trötthet och andfåddhet
  • Oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning
  • Feber och värk i kroppen
  • En känsla av tryck eller tyngd över bröstet
  • Högre vilopuls än vanligt.

  Kontakta sjukvården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19 om du får något eller några av dessa symtom.

  Uppdaterad: 2021-10-11 11:03

  Direktlänk till frågan
 • Du som är född 1991 och senare och har fått en dos av Modernas vaccin Spikevax kommer inte att erbjudas en andra dos covid-19-vaccin i nuläget. Detta är en försiktighetsåtgärd eftersom data angående biverkningsrisken för en andra dos covid-19 vaccin efter en första dos Spikevax till personer under 30 år nu utreds.

  Till dess att nya besked kommer från myndigheterna är personer som enbart har fått en dos Spikevax inte fullvaccinerade. De behöver därför följa råden som gäller för ovaccinerade personer.

  Eftersom du inte är fullvaccinerad kan du inte få ett covid-bevis utfärdat. Tänk på att ta reda på vad som gäller på din destination om du har planerat en resa.

  Uppdaterad: 2021-10-06 13:11

  Direktlänk till frågan
 • De vacciner som används mot covid-19 ska vara trygga att använda. Alla vacciner och eventuella biverkningar följs därför upp löpande. Allvarliga biverkningar efter vaccination mot covid-19 är mycket ovanliga. Men, enligt preliminära data från Läkemedelsverket och internationella myndigheter finns möjligen en ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och/eller hjärtsäcksinflammation (perikardit) efter vaccination med Modernas vaccin Spikevax jämfört med vaccination med Comirnaty.

  Folkhälsomyndigheten har därför beslutat, som en försiktighetsåtgärd, att enbart rekommendera vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech till åldersgruppen födda 1991 eller senare. Beslutet om att pausa Modernas vaccin Spikevax för personer födda 1991 och senare gäller i första hand fram till och med 1 december 2021.

  Uppdaterad: 2021-10-06 13:13

  Direktlänk till frågan
 • Inflammationen läker av sig själv hos de allra flesta, men ibland kan mediciner behövas. Om inflammationen är mer uttalad, kan man behöva avstå från att träna under några månader för att hjärtmuskeln ska återhämta sig på bästa sätt. Det är bra att be läkaren om tydliga besked om hur just du eller ditt barn ska göra.

  Uppdaterad: 2021-10-06 13:13

  Direktlänk till frågan
 • Genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra.

  Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som kan göra dig svårt sjuk. Även om just du skulle få en lindrig variant av sjukdomen, löper andra personer stor risk att bli svårt sjuka.

  Vaccinationen skyddar dig från att bli sjuk och minskar också risken att du smittar andra. Det bidrar till att minska smittspridningen i hela samhället på sikt, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna gå tillbaka till normala liv.

  De vacciner som är godkända mot covid-19, skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av sjukdomen.

  I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och kostnadsfri.

  Uppdaterad: 2021-04-26 16:25

  Direktlänk till frågan
 • Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen?

  Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period.

  Läs mer på 1177.se för att boka tid.

  Uppdaterad: 2021-09-02 16:14

  Direktlänk till frågan
 • Alla personer som är 12 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Just nu pågår vaccination för alla som är födda 2005 eller tidigare. Från oktober 2021 kommer de barn som är 12 år och äldre att erbjudas vaccination.

  Läs mer

  Uppdaterad: 2021-09-30 09:10

  Direktlänk till frågan
 • Nej, vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig.

  Uppdaterad: 2021-04-01 13:15

  Direktlänk till frågan
 • Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccinationerna mot covid-19. Om du erbjuds vaccination mot covid-19 får du själv bestämma om du vill bli vaccinerad.

  Här kan du läsa mer om vaccinationen.

  Uppdaterad: 2021-04-01 13:18

  Direktlänk till frågan
 • Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig.

  Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19.

  Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  Uppdaterad: 2021-09-16 09:29

  Direktlänk till frågan
 • Ja, du kan vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period.

  Läs mer på 1177.se för att boka tid

  Uppdaterad: 2021-09-02 16:14

  Direktlänk till frågan
 • Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Men man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.

  Uppdaterad: 2021-04-01 12:55

  Direktlänk till frågan
 • Nej, det bör gå minst sju dagar mellan en vaccination mot covid-19 och en annan vaccination (till exempel en vaccination mot influensa eller TBE).

  Uppdaterad: 2021-04-15 14:43

  Direktlänk till frågan
 • Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar och du kan ta den andra dosen när det är dags.

  Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn efter den första dosen, bör du kontakta din vårdcentral innan dos två. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär.

  Du ska vara vaksam på följande biverkningar de första fyra veckorna efter vaccination:

  • Trötthet och andfåddhet
  • Oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning
  • Feber och värk i kroppen
  • En känsla av tryck eller tyngd över bröstet
  • Högre vilopuls än vanligt.

  Kontakta sjukvården och berätta att du vaccinerat dig mot covid-19 om du får något eller några av dessa symtom.

  Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

  För dig som är född 1991 eller senare läs mer: Jag är född 1991 och senare har fått en dos av Modernas vaccin Spikevax. Får jag en andra dos?

  Mer om biverkningar: Hur går vaccinationen mot covid-19 till och vad händer efter vaccinationen?

  Uppdaterad: 2021-10-06 13:15

  Direktlänk till frågan
 • De vacciner som används i Sverige ger ett gott och långvarigt skydd mot allvarlig sjukdom efter två doser. Den första dosen med vaccin mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom under tiden fram till den andra dosen. Därför är det viktigt att ta även den andra dosen när den erbjuds. Vaccination med två doser ger ett starkare skydd under längre tid än bara en dos vaccin. Ett undantag gäller för personer som är födda 1991 eller senare och som har fått en dos av Modernas vaccin Spikevax.

  Läs mer: Jag är född 1991 och senare och har fått två doser av Modernas vaccin Spikevax. Vad ska jag vara uppmärksam på?

  Uppdaterad: 2021-10-06 14:26

  Direktlänk till frågan
 • Vi vet att de vaccin som är godkända i Sverige mot covid-19 är effektiva och har effekt under en lång tid. Men data i både Sverige och andra länder pekar mot att effekten av de vaccinationer som genomfördes tidigast i vaccinationsprogrammet börjar avta. Vi rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Det gäller personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre. Sedan tidigare har vissa patientgrupper som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling av en sjukdom, erbjudits en extra dos av vaccin mot covid-19 efter en bedömning av behandlande läkare.

  Läs mer om vilka patientgrupper det gäller: Covid-19 vaccination för personer med nedsatt immunförsvar

  Uppdaterad: 2021-09-30 11:39

  Direktlänk till frågan
 • Om du tillhör en viss patientgrupp med ett kraftigt nedsatt immunförsvar kan du vara aktuell för en extra dos vaccin mot covid-19. Efter en individuell bedömning kan din behandlande läkare ordinera en extra dos för att öka skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19. Rekommendationen gäller personer som är 18 år och äldre, från och med 1 september 2021.

  Läs mer om detta och om vilka patientgrupper rekommendationen gäller: Covid-19 vaccination för personer med nedsatt immunförsvar

  Uppdaterad: 2021-08-31 16:27

  Direktlänk till frågan
 • Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där.

  Läs mer om Utrikesdepartementets reseinformation: UD Resklar

  Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad

  Läs mer om vad du bör tänka på om du planerar att resa

  Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Covidbevis bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

  Covidbevis kan användas från och med 1 juli i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.

  Läs mer om Covidbevis – ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten

  Hämta ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten på Covidbevis.se

  Läs mer om covidintyget i EU hos Europeiska Kommissionen

  Uppdaterad: 2021-09-06 12:47

  Direktlänk till frågan

Om vaccinerna

Vaccination och smittspridning

Vaccination och testning

Vaccination i olika grupper

Frågor och svar hos andra aktörer