Om du bor eller befinner dig sedan en längre tid i Sverige, kommer du att erbjudas vaccin, i den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination.

Dina uppgifter är skyddade

När du söker vård för att bli vaccinerad får ingen vårdpersonal lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Vårdpersonalen har tystnadsplikt. Det betyder att dina uppgifter är skyddade och att vårdpersonalen inte får lämna ut information om din sjukdom, behandling eller privata situation. Tystnadsplikten gäller alla patienter, oavsett om du har rätt att vara i Sverige eller inte.

Id-handling

Om du inte har någon id-handling, personnummer eller samordningsnummer kan du ändå vaccinera dig. Du får ett tillfälligt nummer av sjukvården som du behöver spara tills att du fått andra dosen vaccin. Om du har ett nummer sedan tidigare kan du använda det. Numret används bara i sjukvården och kan inte användas eller spåras av någon annan myndighet.

Vaccinationer registreras för uppföljning

All sjukvård, även vaccinationer, registreras i journalsystem för att sjukvården ska kunna ge medicin och följa upp patienter. Det är viktigt att du har en id-handling eller får ett tillfälligt nummer vid vaccinationen så att sjukvårdspersonalen kan anteckna vilket vaccin du får, om du har några symptom och om du får några mediciner.

Om du skulle få biverkningar eller må dåligt på annat sätt efter vaccinationen är det viktigt att veta vilket vaccin du fått och när. Du kan spara en journalkopia på papper och visa upp för vården vid behov. Olika sjukhus och regioner kan ha olika journalsystem. Därför är det viktigt att spara ett eget dokument om vaccinationen.

Fortsätt att följa råden efter vaccinationen

Efter att du blivit vaccinerad mot covid-19 behöver du fortsätta att följa råden:

  • träffa inte andra om du har symtom på covid-19
  • håll avstånd till andra
  • tvätta händerna ofta.

Det är fortfarande en stor smittspridning av covid-19. Vi vet att vaccinet skyddar dig från att bli allvarligt sjuk. Men vi vet inte säkert hur smittsam man är om man skulle bli sjuk trots att man är vaccinerad. Det kan finnas en viss risk att du kan smitta andra, även om du själv inte får några symtom. Därför behöver vi fortsätta följa råden.

Nationella telefonlinjen

Om du har frågor om coronaviruset och covid-19 på ett annat språk, kan du ringa den nationella telefonlinjen på telefonnumret:

08-123 680 00.