Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination.

Dina uppgifter är skyddade

När du söker vård för att bli vaccinerad får ingen vårdpersonal lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Vårdpersonalen har tystnadsplikt. Det betyder att dina uppgifter är skyddade och att vårdpersonalen inte får lämna ut information om din sjukdom, behandling eller privata situation. Tystnadsplikten gäller alla patienter, oavsett om du har rätt att vara i Sverige eller inte.

Id-handling

Om du saknar giltig id-handling och inte har personnummer eller samordningsnummer kan du ändå vaccinera dig. Du får då ett tillfälligt nummer av sjukvården som du behöver spara tills att du fått andra dosen vaccin. Om du har ett nummer sedan tidigare kan du använda det. Numret används bara i sjukvården och kan inte användas eller spåras av någon annan myndighet. Du som har en giltig id-handling ska ta med den till vaccinationen.

Vaccinationer registreras för uppföljning

All sjukvård, även vaccinationer, registreras i journalsystem för att sjukvården ska kunna ge medicin och följa upp patienter. Det är viktigt att du har en id-handling eller får ett tillfälligt nummer vid vaccinationen så att sjukvårdspersonalen kan anteckna vilket vaccin du får, om du har några symptom och om du får några mediciner.

Om du skulle få biverkningar eller må dåligt på annat sätt efter vaccinationen är det viktigt att veta vilket vaccin du fått och när. Du kan spara en journalkopia på papper och visa upp för vården vid behov. Olika sjukhus och regioner kan ha olika journalsystem. Därför är det viktigt att spara ett eget dokument om vaccinationen.

Fortsätt att följa de nationella allmänna råden

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Om du inte är vaccinerad, tänk på att hålla avstånd till andra och att visa särskild hänsyn till personer i riskgrupper.

För alla gäller att komma ihåg följande:

  • stanna hemma och isolera dig om du får symtom på covid-19
  • testa dig för att ta reda på om du har covid-19 oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Mer om de nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19

Nationella telefonlinjen

Om du har frågor om coronaviruset och covid-19 på ett annat språk, kan du ringa den nationella telefonlinjen på telefonnumret: 08-123 680 00.

Telefonlinje för frågor om covid-19 på flera språk