Vaccinationerna bidrar till att smittspridningen av covid-19 minskar. De smittskyddsåtgärder som har tagits fram för att minska smittspridningen i samhället avvecklas eller anpassas i takt med att smittspridningen minskar. Sjukdomen covid-19 kommer att fortsätta finnas i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna kommer att fortsätta.

Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk trots vaccinationen och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför är det viktigt att fortsätta följa de gällande rekommendationerna mot smittspridning.

Allmänna råd: Skydda dig och andra från smittspridning

Vaccinationen skyddar dig från att bli allvarligt sjuk

De vacciner mot covid-19 som är godkända i Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Efter att du har vaccinerat dig bygger din kropps immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19.

Skyddet mot svår sjukdom och död i covid-19 är fortfarande gott i alla vaccinerade grupper. Men data i både Sverige och andra länder pekar mot att effekten av de vaccinationer mot covid-19 som genomfördes tidigast börjar avta. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera en extra dos vaccin till vissa grupper med nedsatt immunförsvar och att rekommendera en påfyllnadsdos för vissa grupper, framför allt äldre personer.

Läs mer