Efter en vaccination är det normalt att få milda biverkningar, som feber eller en allmän sjukdomskänsla. Sjukvården ska ha extra uppmärksamhet på alla symtom som uppkommer efter vaccination med alla de nu använda vaccinerna mot covid-19. Alla nya och allvarliga symtom utreds noga och rapporteras till Läkemedelsverket. De som själva blivit vaccinerade kan bidra till säkerhetsarbetet genom att uppmärksamma symtom efter vaccination och bidra till att dessa blir rapporterade till Läkemedelsverket. Alla rapporter ökar kunskapen om vaccinerna.

Aktuella utredningar

Efter fallrapporter angående allvarligare symtom med blodpropp i kombination med låga blodplättar – som kan leda till blödningar – efter vaccination med Astra Zenecas vaccin, Vaxzervia, pågår nu en utredning hos EMA och Läkemedelsverket. Dessa symtom har observerats inom två veckor och hitintills efter vaccination av personer främst under 65 år.

EMA ser parallellt med detta över ett fåtal rapporter om låga blodplättar (utan kombination med blodproppar) efter Covid-19 Vaccine Moderna och Pfizers vaccin Comirnaty.

I nuläget kan man inte fastställa om vaccinerna har orsakat de rapporterade symtomen. EMA rekommenderar fortsatt användning av vaccinerna, samtidigt som granskning av rapporterade fall fortsätter.

Pågående vaccinationer

Vaccination med Covid-19 Vaccine Moderna och Pfizers vaccin Comirnaty påverkas inte av den pågående översynen.

Folkhälsomyndigheten har bedömt att vaccinationer med Astra Zenecas vaccin mot covid-19, Vaxzevria kan fortsätta för personer från 65 år. Rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med AstraZenecas vaccin Vaxzevria kvarstår tills vidare. Personer under 65 år som redan har fått en dos av Vaxzevria bör istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som Pfizer-BioNTech eller Moderna.

Inget samband med andra sjukdomar eller pågående medicinering

Man kan inte hitta någon koppling mellan vaccinet och vanliga blodproppar och inte heller med andra tidigare eller aktuella sjukdomar. Om du har haft en blodpropp av något slag, tar blodförtunnande medicin eller medicin för att förebygga blodproppar, kan du vaccineras mot covid-19.

Symtom som rapporterats i de pågående utredningarna

De symtom som särskilt uppmärksammas efter vaccination med vaccin mot covid-19 på grund av de aktuella granskningarna är symtom relaterade till låga nivåer av blodplättar, blödningar och blodproppar under de närmaste två veckorna efter vaccinationen:

  • nytillkomna större blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinnor (t ex i munnen)
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm (ej lokalt kring injektionsstället)
  • kraftig huvudvärk
  • kraftig buksmärta
  • dimsyn
  • plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

Om en person har dessa symtom är det viktigt att ringa telefonnummer 1177 oavsett om man är vaccinerad eller ej. Om du är vaccinerad är det viktigt att du uppger detta i kontakten med vården. Den som känner sig akut sjuk ska direkt ringa 112.

Uppge alltid tidigare vaccination vid kontakt med vården

Om du mår dåligt eller känner dig orolig efter vaccinationen ska du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden. Känner du dig akut sjuk ska du ringa 112.

Läs mer