Mer information på 1177.se

Välj din region på 1177.se så du ser vad som gäller just nu i din region.

Varje region arbetar för att alla som vill ta vaccinet ska kunna göra det i turordning enligt de rekommendationer för prioritetsordning som har tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Leveranserna av vacciner kommer till Sverige i omgångar. Det påverkar hur mycket vaccin varje region får och när vaccinationerna av olika grupper kan genomföras.