I Sverige rekommenderas vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccinerna Comirnaty, Spikevax eller det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. Alla tre vaccinerna är effektiva mot svår sjukdom. Skyddseffekten är mycket hög.

Om olika typer av vacciner mot covid-19 

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och gratis.

Ett gott vaccinationsskydd mot covid-19

Primärvaccination

Rekommendationen för de vacciner mot covid-19 som används i Sverige är att de ges med två doser i tät följd (primärvaccination). Dessa två doser rekommenderas till alla personer som är 12 år och äldre.

Det är viktigt att ta dos 2 inom den tid som rekommenderas. Två veckor efter dos 2 är man vaccinerad mot covid-19 och har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom under en längre tid.

Påfyllnadsdoser

Skyddseffekten efter två doser avtar med tiden, och för att förstärka och förlänga skyddet rekommenderas en påfyllnadsdos (dos 3) till alla som är 18 år och äldre.

Mer om påfyllnadsdoser rekommenderas till alla som är 18 år och äldre

Bild 1. Primärdoser och påfyllnadsdoser fördelat enligt åldersgrupper.

Primärdoser och påfyllnadsdoser fördelat enligt åldersgrupper.

En andra påfyllnadsdos rekommenderas till vissa grupper

Risken för allvarlig sjukdom är större i vissa grupper. För ett fortsatt gott skydd rekommenderas därför en andra påfyllnadsdos (dos 4) till:

  • personer som bor på SÄBO
  • personer som har hemtjänst eller hemsjukvård
  • personer som är 65 år och äldre
  • personer från 18 år med Downs syndrom.

Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) tas tidigast fyra månader efter den första påfyllnadsdosen (dos 3).

Mer om påfyllnadsdoser rekommenderas till alla som är 18 år och äldre

Vaccination av personer med nedsatt immunförsvar

För att personer med ett nedsatt immunförsvar ska få ett gott skydd rekommenderas tre primärdoser. Det vill säga, först de två doser som rekommenderas för alla, och dessutom en extrados som ges tidigast efter två månader. Därefter rekommenderas nu två påfyllnadsdoser.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Bild 2. Vissa grupper får förutom primärdoser och påfyllandsdoser, även extradoser av vaccinet.

Vissa grupper får förutom primärdoser och påfyllandsdoser, även extradoser av vaccinet.

Vaccinerna som används i Sverige

De vacciner som används i Sverige ska ges med lite olika tidsintervaller mellan doserna. De är även rekommenderade från olika åldrar. Dessa skillnader kan du läsa mer om nedan. Men för samtliga vacciner behöver du inte börja om eller ta någon extra dos om det går längre tid än sju veckor mellan dos 1 och 2, mer än tre månader till första påfyllnadsdosen (dos 3) eller mer än fyra månader till den andra påfyllnadsdosen (dos 4).

Vi rekommenderar i första hand vaccination med samma vaccintyp (mRNA-vaccin eller proteinbaserat vaccin) för både primärvaccinationen (dos 1 och 2) och påfyllnadsdoser. Men det går bra att vaccinera sig med olika typer av vaccin.

Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty

Comirnaty är ett mRNA-vaccin. Vaccinet finns i två styrkor. Barndosen är godkänd för användning för barn mellan fem och elva år. Vuxendosen används från 12 år och uppåt. Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för detta vaccin är 3–7 veckor. En påfyllnadsdos rekommenderas efter minst tre månader.

Modernas vaccin Spikevax

Spikevax är ett mRNA-vaccin som är godkänt från 12 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Spikevax endast till personer som är äldre än 30 år. Personer 30 år och yngre som har fått en eller flera doser av Spikevax rekommenderas i stället Comirnaty eller Nuvaxovid för efterföljande doser.

Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för detta vaccin är 4–7 veckor. En påfyllnadsdos rekommenderas efter minst tre månader. När påfyllnadsdos ges rekommenderas en halv dos av Spikevax.

Fortsatt rekommendation om Comirnaty till alla som är 30 år eller yngre (nyhet 2021-10-21)

Novavax vaccin Nuvaxovid

Nuvaxovid är ett proteinbaserat vaccin som är godkänt för personer från 18 år. Nuvaxovid ges med 3–7 veckors intervall mellan dos 1 och dos 2, följt av en påfyllnadsdos minst tre månader senare.

I dagsläget rekommenderas inte Nuvaxovid till gravida eller ammande kvinnor. Vaccinet är godkänt för dessa grupper, men det finns ännu inte tillräckligt med data om vaccination av gravida med Nuvaxovid.

Byte av vaccin

Oavsett vilket vaccin som getts vid tidigare doser, ger Comirnaty, Spikevax och Nuvaxovid ett likvärdigt och bra skydd som påfyllnadsdos.

För personer som påbörjat sin vaccination utomlands med vacciner som inte finns tillgängliga i Sverige, erbjuds något av de tillgängliga mRNA-vaccinerna eller Nuvaxovid för fortsatt vaccination, oavsett vilken dos det är.