Nu har det första godkända vaccinet mot covid-19 anlänt till Sverige. Beslut om godkännande för användning på den europeiska marknaden fattas av EU-kommissionen, baserat på EMA:s bedömning. EMA har en grundlig process för bedömning av de vetenskapliga underlagen från de kliniska prövningarna.

Sverige samarbetar med EU kring vaccin mot covid-19

Sverige är en del av det europeiska läkemedelssamarbetet. Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i den gemensamma upphandlingen av vacciner för alla EU:s medlemsstater. Tillsammans med de andra länderna i Europa anstränger vi oss för att bidra till utveckling av vacciner mot covid-19, utan att göra avkall på stränga krav på kvalitet, effekt och säkerhet.

Vem godkänner vaccin mot covid-19

EU-kommissionen godkänner vaccin mot covid-19 för användning inom EU utifrån europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s bedömning, på samma sätt som gäller för andra vacciner eller läkemedel. Godkännandet kan gälla olika grupper i befolkningen, beroende på EMA:s bedömning av effekt och säkerhet. Läkemedelsverket klargör för berörda aktörer i Sverige hur vaccinet ska användas. Folkhälsomyndigheten tar i samråd med andra myndigheter fram rekommendationer för i vilken ordning som olika grupper och personer i befolkningen ska prioriteras när vaccinerna först blir tillgängliga.

Från virus till vaccinering

Läs mer

Läkemedelsverkets webbplats om hur vaccin godkänns

Läkemedelsverkets webbplats om vaccin mot covid-19

EMA:s riktlinje för utvärdering av vacciner (engelska)