Data till och med 17 januari 2021

Tabellen nedan visar antal doser som är förbrukade med start vecka 52 och fram till och med vecka 2. Tabellen bygger på manuellt inrapporterade siffror från regionerna, tills nationella vaccinationsregistret kommit igång. Siffrorna representerar utskickade doser från region till vaccinatörer.

Tabell 1. Sammanställning av förbrukade doser till och med vecka 2.
Pfizer/BioNTechModernaAlla vacciner
146 075 700 146 775
Tabell 2. Förbrukade vaccindoser per region, till och med vecka 2
LänPfizer/BioNTechModerna
Blekinge 2 475
Dalarna 3 125
Gotland 1 157
Gävleborg 4 040
Halland 2 924
Jämtland 3 125
Jönköping 8 590
Kalmar 3 915 300
Kronoberg 4 100
Norrbotten 3 770
Skåne 16 025
Stockholm 32 549
Södermanland 6 995
Uppsala 5 817 400
Värmland 2 677
Västerbotten 3 373
Västernorrland 5 075
Västmanland 5 807
Västra Götaland 17 000
Örebro 5 192
Östergötland 6 050
Totala summan 143 781 700