Du som inte har vaccinerat dig mot covid-19 än rekommenderas att göra det så fort som möjligt.

  • Pandemin är inte över, coronaviruset sprids fortfarande och covid-19 är en farlig sjukdom som kan drabba alla.
  • Du som inte är vaccinerad mot covid-19 riskerar att bli väldigt sjuk om du smittas.
  • Vaccinationen skyddar dig mot att bli allvarligt sjuk.
  • Även om du har haft covid-19 bör du vaccinera dig för att få ett säkrare skydd mot att smittas av nya varianter av viruset.
  • Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19 för att vi ska ha en hög immunitet i samhället.