Pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Många är vaccinerade mot covid-19 och därför är det färre som blir allvarligt sjuka och dör. Samtidigt är det cirka en miljon personer över 12 år som inte vaccinerat sig mot covid-19 än (mars 2022). De riskerar att bli svårt sjuka om de smittas.

Vaccinationen mot covid-19 gör skillnad

Pandemin är inte över

Pandemin är inte över och coronaviruset sprids fortfarande. För att kunna leva med pandemin måste vi ha en så hög vaccinationstäckning som möjligt, både i Sverige och i världen. Nya virusvarianter kan utvecklas i delar av världen där färre är vaccinerade, och spridas vidare. Det kan komma andra varianter än omikron i framtiden och att ha ett skydd av vaccinationen är viktigt under en lång tid framöver.

Covid-19 är en allvarlig sjukdom

Covid-19 är en allvarlig sjukdom som kan göra att ovaccinerade personer blir väldigt sjuka. I Sverige har cirka 18 500 personer avlidit med covid-19 (april 2022). Många fler har blivit allvarligt sjuka och vårdats på sjukhus eller fått långvariga problem efter sjukdomen. Äldre personer har större risk att bli allvarligt sjuka, men även unga riskerar att hamna på sjukhus. Det är ingen som i förväg kan veta vem som blir allvarligt sjuk i covid-19.

Vaccinationen mot covid-19 räddar liv

Det är framför allt personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 som blir svårt sjuka och dör i sjukdomen. Ovaccinerade personer är överrepresenterade bland både de som är inlagda på sjukhus och de som får intensivvård. Ingen vet exakt hur viruset, sjukdomen eller smittspridningen kommer att se ut i framtiden. Däremot vet vi att de vacciner som används i Sverige mot covid-19 skyddar bra mot allvarlig sjukdom och död. Vi vet också att påfyllnadsdoser stärker skyddet.

Vaccinerna är säkra och effektiva

Vaccinerna mot covid-19 som används i Sverige har genomgått stränga kontroller och uppfyller de krav som ställs på säkerhet och effektivitet. Milda biverkningar är en normal reaktion och allvarliga biverkningar är väldigt ovanliga. Om du skulle få allvarliga symtom, eller nya symtom som du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Om vaccinerna mot covid-19

Vaccinationen ger ett bättre skydd än sjukdomen

Det är bättre att vaccinera sig än att riskera att bli allvarligt och långvarigt sjuk i covid-19. Den som har varit sjuk kan under en tid ha ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men vaccinationen ger ett säkrare och mer stabilt skydd mot sjukdomen. Även om du har haft covid-19 efter din vaccination bör du ta påfyllnadsdosen.

Alla vuxna rekommenderas tre doser

Efter två doser vaccin har du ett bra skydd under flera månader framöver. Skyddet efter vaccination sjunker dock med tiden och därför rekommenderas alla vuxna en tredje dos. I Sverige erbjuds alla som är 12 år och äldre gratis vaccination mot covid-19, även du som saknar svensk id-handling.

Om du inte är vaccinerad har du inget skydd

Om du inte har vaccinerat dig mot covid-19 än, har du inget skydd mot sjukdomen och det är en stor risk att du smittas och blir allvarligt sjuk. Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom. Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig.

  • Undvik trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • Vaccinera dig så snart du kan.

Ovaccinerade personer som också tillhör en medicinsk riskgrupp har särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.