Syftet med satsningen är att öka kunskapen om vaccination mot covid-19 i befolkningen och viljan att vaccinera sig.

Vaccinpoddens avsnitt