• Vad gäller för serveringsställen?

    Om en verksamhet, t.ex. en butik eller ett gym, delvis består av ett serveringsställe omfattas bara butiken eller gymmet av föreskrifterna.

    Serveringsställen omfattas alltså inte av föreskrifterna om butiker, köpcentrum och gym. Serveringsställen ska följa samma regelverk som tidigare. Det är kommunen som utövar tillsyn över serveringsställen.

    Serveringsställen som bara kan nås genom en annan verksamhet, som exempelvis en butik, kan dock indirekt komma att påverkas av föreskrifterna om butiker m.m. eftersom att butiken behöver fastställa ett maxantal besökare och kunder. Verksam­heter som delvis består av ett serveringsställe får därför räkna med den yta på serverings­stället som är tillgänglig för kunder och besökare när verksamheten fastställer den totala tillgängliga ytan.

    Uppdaterad: 2021-01-13 15:19