Tabellen upphör att gälla den 29 september 2021.

Tabell. Visar antal deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler.
Observera att tabellen är till för att åskådliggöra regelverket. Det är den som anordnar ett arrangemang som ansvarar för att alla behövliga tillstånd finns.
VerksamhetMax antal besökare eller deltagareReglering
Allmän sammankomst Se bestämmelser för arrangemang. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser 50 personer. Begränsningsförordningen.
Arrangemang inomhus med anvisade sittplatser 300 personer. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser Max 600 personer. (motionslopp och liknande tävlingsformer 900). Begränsningsförordningen.
Arrangemang utomhus med anvisade sittplatser 3 000 personer. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer. Begränsningsförordningen och föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar.
Badhus/badanläggning Ingen begränsning.
Bioföreställning Se regler för arrangemang.
Butik Ingen begränsning.
Demonstration 1 800 personer. Begränsningsförordningen.
Djurpark Ingen begränsning.
Festlokal för privat fest 50 personer. Begränsningsförordningen.
Annat utrymme eller område inomhus för privat fest (kan t.ex. vara en buss, en båt eller ett tält) 50 personer. Begränsningsförordningen.
Fest, privat i hem Större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.
Fest, privat i trädgård Större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.
Flygplan Ingen begränsning.
Flygplats Ingen begränsning.
Frisör- och skönhetssalong Ingen begränsning.
Galleria och köpcentrum Ingen begränsning.
Grundskola, förskola Ingen begränsning
Gym Ingen begränsning.
Gymnasieskola Ingen begränsning
Hotell och vandrarhem Ingen begränsning. Restauranger och kaféer i lokalerna omfattas av samma bestämmelser som andra restauranger, dvs. förordning om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och anslutande föreskrifter.
Idrottsplats Ingen begränsning. Arrangemang på idrottsplatsen kan omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.
Idrottstävlingar inomhus och utomhus Se bestämmelser för arrangemang. Begränsningsförordningen
Kafé Ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 8 personer. Utomhus är storleken på sällskap inte begränsad. Förordning om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Kollektivtrafikfordon lokal trafik (buss, båt, tåg) Ingen begränsning.
Kollektivtrafikfordon långväga trafik (buss, båt, tåg, linjer över 150 km) Ingen begränsning.
Konferensanläggning Ingen begränsning. Arrangemang på konferensanläggningen kan omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.
Konsertlokal Se bestämmelser för arrangemang. Begränsningsförordningen.
Kollektivtrafikstation Ingen begränsning.
Kontor Ingen begränsning. Folkhälsomyndigheten uppmanar till hemarbete för den som kan.
Lokal för religionsutövning (kyrka, moské, med mera) Se bestämmelser för arrangemang. Gudstjänst, bönemöte eller annan sammankomst för religionsutövning kan omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen.
Marknad och mässor utomhus Ingen begränsning.
Marknad inomhus Ingen begränsning.
Motionslopp (utomhus) 900 personer. Begränsningsförordningen.
Museum och konsthall Ingen begränsning.
Mässor Ingen begränsning
Nattklubb, diskotek inomhus och utomhus. Se bestämmelser för arrangemang.
Nöjespark Ingen begränsning.
Offentliga lokaler (bibliotek med mera) Ingen begränsning
Offentlig tillställning Se bestämmelser för arrangemang.
Restaurang Ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 8 personer. Utomhus är storleken på sällskap inte begränsad. Förordning om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Sportanläggning, idrottshall Ingen begränsning. Arrangemang på sportanläggningen kan omfattas av ordningslagen och begränsningsförordningen. Se arrangemang ovan.
Sportarena inomhus Se regler för arrangemang.
Sportarena utomhus Se regler för arrangemang.
Teaterföreställning inomhus Se regler för arrangemang.
Teaterföreställning utomhus Se regler för arrangemang.
Temapark Ingen begränsning.
Universitet, högskola, folkhögskola Ingen begränsning.
Varuhus Ingen begränsning.
Vård- och tandvårdsinrättning Ingen begränsning.
Vänthall för kollektivtrafik Ingen begränsning.

För mer information om vad som gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar hänvisar Folkhälsomyndigheten till Polisens information.

Läs mer