Enskildas ansvar

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Det kan du till exempel göra genom att:

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, instrument m.m. som kan överföra saliv.
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  • resa till och från aktiviteten på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • om det är möjligt utföra aktiviteten i mindre grupper

Verksamhetens ansvar

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

I idrottsmiljöer, träningshallar, gym, körlokaler, badhus med mera kan det t.ex. innebära att verksamheten:

  • ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
  • ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
  • ser till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
  • markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på något annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.

Tillsynsvägledning för verksamheter

Vad innebär det att bedriva träning eller andra aktiviteter utomhus när det är möjligt?

Folkhälsomyndigheten avråder inte från inomhusverksamhet, men vid verksamhet inomhus är det viktigt att vidta smittskyddsåtgärder eftersom smitta sprids lättare där än utomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika nära kontakt med flera personer och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

För verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, är det därför bra att välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Cuper, tävlingar och matcher

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning bör göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis eventuell publik, transport, måltider och andra aktiviteter.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Det är bättre att vara utomhus än inomhus. Trängsel bör alltid undvikas vilket bör vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin särskilt för barn och unga. Med tanke på motionens betydelse för barn och ungas hälsa bedömer Folkhälsomyndigheten att träning kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar och allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen.

För evenemang som faller inom ordningslagen finns skarpa deltagargränser. Det är arrangörens ansvar att ta reda på vad som gäller för varje arrangemang.

Polisen: Offentlig tillställning

Stanna hemma om du är sjuk

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Mer om vad du ska göra om du blir sjuk

Riskbedömningsverktyget

Arrangörer, föreningar m.m. kan också göra en riskbedömning enligt ett riskbedömningsverktyg och anpassa evenemanget utifrån resultatet:

Riskbedömning och riskbedömningsverktyg

Tillstånd enligt ordningslagen

För evenemang som faller inom ordningslagen finns skarpa deltagargränser. Det är arrangörens ansvar att ta reda på vad som gäller för varje arrangemang.

Polisen: Offentlig tillställning

Läs mer

Kör-, musik- och orkesterverksamhet