Enskildas ansvar

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) ligger ett stort ansvar på individen. Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2004 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Verksamhetens ansvar

Alla verksamheter har enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

I idrottsmiljöer, träningshallar, gym, badhus med mera kan det t.ex. innebära att verksamheten

 • ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
 • ser till att det finns möjlighet till handtvätt eller att använda handdesinfektion och uppmana till god handhygien
 • ser till att det finns tydlig skyltning om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien
 • markerar avstånd på golvet, möblerar om eller på något annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.

Observera att gym och sportanläggningar som är öppna för allmänheten också är skyldiga att fastställa ett maxantal mm.

Du kan läsa mer om vad som gäller här.

Föreningar inom idrott, kultur och fritid

bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.

Dessa råd gäller dock inte yrkesmässig idrott eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

Vad innebär enstaka matcher och tävlingar för barn och unga födda 2005 och senare?

En match eller tävling i sig, inklusive oundviklig kontakt mellan utövarna, behöver inte innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man följer de allmänna råden i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg att det samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att begränsa antalet personer som samlas vid varje tillfälle. För aktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare innebär detta oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.

Ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

Cuper eller turneringar är inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör inte heller genomföras.

Rådet gäller all slags idrott, dvs oavsett lagidrott/individuell idrott eller kontaktidrotter kontra icke-kontaktidrotter.

Vad innebär det att bedriva träning eller andra aktiviteter utomhus när det är möjligt?

Vi avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.

Stängda anläggningar till och med den 24 januari

Regeringen har rekommenderat att all statlig, regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig, bör stängas till och med den 24 januari. Det innefattar även träningsanläggningar. Motion är dock viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin särskilt för barn- och unga. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12). Träning på en utomhusanläggning kan ske under förutsättning att anläggningen kan hållas öppen för personal och besökare på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Beslutet om att hålla anläggningar öppna tas regionalt eller lokalt och grundas på hur omfattande spridningen av covid-19 är och på en bedömning av verksamhetsansvarig.

Stanna hemma om du är sjuk

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls. Information om vad du ska göra om du blir sjuk hittar du på sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Aktiviteter för äldre

Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningarna om att hålla avstånd till andra och undvika nya nära kontakter. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Tillstånd enligt ordningslagen

För evenemang som faller inom ordningslagen finns skarpa deltagargränser. Sedan den 24 november gäller att max 8 personer får delta. Många länsstyrelser har också sänkt gränsen för det tillåtna antalet sittande i publiken inom sitt respektive län. Det är arrangörens ansvar att ta reda på vad som gäller för varje arrangemang.

Riskbedömningsverktyget

Arrangörer, föreningar m.m. kan också göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns på sidan rekommendationer för evenemang som inte omfattas av ordningslagen och anpassa evenemanget utifrån resultatet.