Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning bör därför fortsätta så långt det är möjligt, anser Folkhälsomyndigheten.

För evenemang som faller inom ordningslagen finns skarpa deltagargränser.

För övriga verksamheter är utgångspunkten i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) är att idrottstävlingar, matcher och cuper bör genomföras i alla idrotter och nivåer under förutsättning att de i första hand sker utomhus, med minsta möjliga trängsel vid arrangemanget och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar.

Arrangören av verksamheten kan göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns på sidan rekommendationer för evenemang som inte omfattas av ordningslagenoch anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Yrkesmässig idrott omfattas dock inte av de allmänna råden.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:

Generella råd

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls. Information om vad du ska göra om du blir sjuk hittar du på sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) och uppmana till god handhygien.
  • Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Inomhusaktiviteter

  • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
  • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
  • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Aktiviteter för äldre

Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Cuper, tävlingar och matcher

Idrottsföreningar eller andra arrangörer som planerar en tävling, cup eller match bör vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning. Det gäller såväl under, som före och efter tävlingen, cupen eller matchen.

Mer information om begränsningarna som gäller enligt ordningslagen finns på Polisens hemsida.

Tänk på

Sedan den 19 oktober finns möjlighet att tillfälligt införa skärpta allmänna råd på regionnivå. Läs mer om vilka regioner som har sådana beslut och mer vad råden innebär. Dessa råd kan gå längre än de råd som nämnts ovan när det gäller idrott.

Idrottsträningar kan dock alltid genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Yrkesmässig idrott omfattas inte heller av de lokala allmänna råden.

Tänk alltså på att dubbelkolla vad som gäller för just din region innan du planerar idrottsverksamheter.

Länsstyrelsena i landet beslutade 23 november om att gränsen tills vidare ska vara 8 personer även vid evenemang där deltagarna sitter ensamma eller två och två, och har minst en meter till andra sällskap.