Testning och smittspårning

Om en elev har symtom ska hen stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att eleven snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod och att förhindra vidare smittspridning.

Mer information om testning finns på 1177.se

Det finns ingen skyldighet att informera skolan om någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 haft nära kontakt med någon på skolan kommer dessa att kontaktas i smittspårning och få information av smittspårningsteam i regionen.

Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19

Förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19

Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska hen stanna hemma från skolan. I en situation där en elev i gymnasiesärskolan har fått förhållningsregler på grund av att någon i hushållet är sjuk i covid-19 bör hen där m det är möjligt följa undervisningen på distans. Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning under denna tid och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig frånvaro bli aktuell.

Det är viktigt att komma ihåg att om en elev har symtom ska hen stanna hemma från gymnasiesärskolan. Om en elev bor i en familj där någon är sjuk i covid-19 ska hen stanna hemma från skolan.

Läs mer