Testning och smittspårning

Om en elev har symtom ska hen stanna hemma från skolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever från förskoleklass, det vill säga cirka 6 års ålder, med symtom på covid-19 testas. Även symtomfria elever från högstadieålder ska testas om de inom en smittspårning identifieras som en nära kontakt.

Det finns ingen skyldighet att informera skolan om att någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 har haft nära kontakt med personer på skolan kommer dessa att kontaktas i en smittspårning. Om en skolpersonal och/eller en elev blir sjuk i covid-19, och har vistas i skolans lokaler under smittsam fas, kan det dock underlätta för rektor/huvudman att känna till detta för att i sin tur kunna vara behjälplig vid smittspårningen.

Mer om hantering av covid-19 i skolmiljö.

Förhållningsregler om någon i hushållet har covid-19

I en situation där en elev i gymnasiesärskolan har fått förhållningsregler på grund av att någon i hushållet är sjuk i covid-19 och därför måste vara hemma bör hen där det är möjligt följa undervisningen på distans. Skolan har dock ingen skyldighet att ge distansundervisning under denna tid och i de fall en skola inte erbjuder distansundervisning kan giltig frånvaro bli aktuell.

Det är viktigt att komma ihåg att om en elev har symtom ska hen stanna hemma från gymnasiesärskolan. Om en elev bor i en familj där någon är sjuk i covid-19 kan det vara aktuellt att hen ska stanna hemma från skolan.

Mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19

Läs mer