Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- och distansundervisning kan avse gymnasieskolan och grundskolans högstadium. Smittskyddsläkaren har möjlighet att ge förslag till Folkhälsomyndigheten om att utfärda sådana rekommendationer vad avser lokal eller regional spridning. Det är dock alltid Folkhälsomyndigheten som fattar beslut om rekommendationerna. Rekommendationerna avser vanligtvis en kommun eller region men kan också vara mer riktade och exempelvis avse specifika skolor. Nedan följer beslutade rekommendationer.

Beslutade rekommendationer

Inga rekommendationer beslutade