Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- och distansundervisning kan avse gymnasieskolan och grundskolans högstadium. Smittskyddsläkaren har möjlighet att ge förslag till Folkhälsomyndigheten om att utfärda sådana rekommendationer vad avser lokal eller regional spridning. Det är dock alltid Folkhälsomyndigheten som fattar beslut om rekommendationerna. Rekommendationerna avser vanligtvis en kommun eller region men kan också vara mer riktade och exempelvis avse specifika skolor. Nedan följer beslutade rekommendationer.

Beslutade rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar, med stöd av 11 b § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, att en del av eleverna i grundskolans högstadium i Region Västmanland ges fjärr- eller distansundervisning för att motverka lokal och regional spridning av covid-19. Rekommendationen innebär en möjlighet för huvudmannen att besluta om fjärr- eller distansundervisning och den bör tillämpas med försiktighet.

Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i Region Västmanland (PDF, 190 kB)