Inför studentexamen 2020

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur gymnasieskolor kan arrangera ceremoniella inslag i samband med studentexamen.

Nyhet 28 april: Studentfirandet blir småskaligt i år

Det är skolans huvudman som ansvarar för att se till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Rektorn kan till stöd för olika moment göra riskbedömningar och bör vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Det här är några exempel på lämpliga åtgärder:

  • Sätt upp information om förhållningsreglerna till personal, elever och andra besökare.
  • Samla eleverna klass- eller gruppvis, och avstå från större gemensamma samlingar.
  • Skapa utrymme, t.ex. genom att möblera om, för att undvika trängsel inomhus och utomhus.
  • Se till att större samlingar av elever kan undvikas i skolans övriga lokaler t.ex. i entréer, korridorer och andra gemensamma utrymmen.
  • Säkerställ att eventuellt utspring endast får genomföras för en klass, eller en mindre grupp, i taget för att undvika trängsel.
  • Informera familjer och närstående att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor.
  • Begränsa antalet besökare för att undvika trängsel.
  • Informera om att de som tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre, helt bör avstå från att delta.
  • Säkerställ att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Erbjud vid behov handsprit.

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan bör undvikas. Detta gäller även avslutningar för övriga årskurser.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida om förbudet mot studentflak.

Alla bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd avstå från större sociala sammanhang, däribland studentfester.

För att minska risken för smittspridningen ska elever och personal vara uppmärksamma på de symtom som kan förekomma vid covid-19, t.ex. halsont, snuva, hosta och feber. Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man träffar andra. Detta gäller givetvis även vid studentfirande.

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Gå till toppen av sidan