2021-04-01

Till vårdnadshavare för ungdomar i gymnasieskolan

Hej!

Det är viktigt för våra ungdomar att skolan kan vara öppen så mycket som möjligt trots en fortsatt hög smittspridning i samhället.

För att bromsa spridningen av covid-19 önskar Folkhälsomyndigheten din hjälp med att stötta din ungdom att fortsätta följa nationella allmänna råd och rekommendationer:

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid milda symptom.
  • Håll avstånd till andra, i skolan och på fritiden.
  • Begränsa nya sociala kontakter, umgås inte i stora grupper.
  • Testa dig vid symtom.

Pandemin sätter oss alla på prov och det är viktigt att såväl ungdomar som vuxna följer de allmänna råden och rekommendationerna. Som vårdnadshavare har du en viktig roll i att hjälpa barn och unga att vara en del i det förebyggande arbetet.

Tack!

Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer i olika regioner.

Brevet Till vårdnadshavare för ungdomar i gymnasieskolan för utskrift (PDF, 173 kB)