Skolavslutningar 2020

I år måste vi alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att skolavslutningarna denna vårtermin kommer att se annorlunda ut i grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan. Detta gäller alltså de skolformer som inte berörs av den generella rekommendationen om distansundervisning.

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller aktiviteter för samtliga elever i en årskurs eller för hela skolan bör undvikas.

Om skolavslutningar i begränsad form anordnas bör endast enskilda klasser eller andra avgränsade grupper samlas för exempelvis betygsutdelning eller social samvaro. Rektorn kan göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning i samband med skolavslutningen.

Det här är några exempel på lämpliga åtgärder som bör följas om skolavslutningar anordnas:

  • Sätt upp information om förhållningsreglerna till personal, elever och besökare.
  • Samla eleverna klass- eller gruppvis och avstå från större gemensamma samlingar.
  • Se till att större samlingar av elever kan undvikas i skolans övriga lokaler t.ex. i entréer, korridorer, matsalen och andra gemensamma utrymmen.
  • Skapa utrymme, t.ex. genom att möblera om eller skapa tydliga markeringar, för att undvika trängsel inomhus och utomhus.
  • Informera familjer och närstående om att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor.
  • Säkerställ att trängsel inte uppstår om förtäring serveras, besökarna måste kunna hålla avstånd till varandra.
  • Begränsa antalet besökare för att undvika trängsel.
  • Säkerställ att det finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Erbjud vid behov handsprit.

För att minska risken för smittspridningen ska elever och personal vara uppmärksamma på de symtom som kan förekomma vid covid-19 t.ex. halsont, snuva, hosta och feber. Även vid lättare symtom ska man hålla sig hemma. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man ska vara symtomfri i minst två dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Detta gäller även vid skolavslutningar.

Alla bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd avstå från större sociala sammanhang, däribland examensfester.

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Gå till toppen av sidan