En verksamhet kan:

 1. informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom,
 2. planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar,
 3. upprätthålla möjligheterna till god handhygien till exempel genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

För ett antal verksamheter har Folkhälsomyndigheten särskilda råd.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns både regler (föreskrifter) och råd.

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Fritids- och kulturverksamheter

Av begränsningsförordningen framgår vilka typer av verksamhet som omfattas av råden nedan. Det gäller till exempel gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och konsthallar.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Riksdagen.se)

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 1. vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid,
 2. informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för
 3. trängsel,
 4. uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem,
 5. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 6. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 7. anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 8. anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig, och
 9. vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, t.ex. genom att personal vägleder besökare.

Handelsplatser

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 1. anvisa kunder och andra besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 2. informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel,
 3. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 4. anvisa vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken, och
 5. anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig.

Marknader

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 1. låta marknaden pågå under flera dagar,
 2. anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig, och
 3. förhindra folksamlingar genom att personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Läs mer