Regionala rekommendationer

Regionala rekommendationer finns sammanställda på Krisinformation.se.

Tillsynsvägledning verksamheter

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen

Tillsynsvägledning serveringsställen

Tillsynsvägledning avseende serveringsställen som till exempel restauranger och kaféer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:2)

På denna sida står vad som gäller för gym och sportanläggningar, badhus och handelsplatser, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37)

På denna sida står vad som gäller för serveringsställen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Här beskrivs hur allmänhet och verksamheter ska göra för att förhindra smitta.

Förskola, skola och gymnasier

Här presenteras information som rör förskolan samt de olika skolformerna inom grundskolan och gymnasieskolan.

Om lagar, förordningar och föreskrifter

På denna sida förklarar vi skillnaden mellan lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Läs mer

Kommunala förbud mot att vistas på särskilt angivna platser