Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m.

Folkhälsomyndigheten har ersatt den tidigare tillsynsvägledningen till lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och den upphävda författningen Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen

Folkhälsomyndigheten har ersatt den tidigare tillsynsvägledningen till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Tillsynsvägledning gällande verksamheter

Generella råd till verksamheter

Även framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Det här kan arbetsgivare göra

Även framöver har arbetsgivare ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt.

Information till arbetsgivare

Information till landets miljö- och hälsoskyddsnämnder om hälsoskyddstillsyn under pågående pandemi

Den pågående pandemin påverkar hur tillsynen inom hälsoskyddsområdet kan bedrivas och Folkhälsomyndigheten får många frågor om detta.

Information för stöd vid hälsoskyddstillsyn

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i en lag, förordning eller föreskrift.

Det nationella allmänna råd som gäller från och med den 29 september är HSLF-FS 2021:69 Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19

HSLF-FS 2021:69 (PDF, 149 kB)

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Om lagar, förordningar och föreskrifter

På denna sida förklarar vi skillnaden mellan lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer: Från EU-rätt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.