Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m.

Folkhälsomyndigheten har ersatt den tidigare tillsynsvägledningen till lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och den upphävda författningen Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m.

Tillsynsvägledning gällande covid-19-lagen

Folkhälsomyndigheten har ersatt den tidigare tillsynsvägledningen till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Tillsynsvägledning gällande smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19

Information till verksamheter

Samlad information till verksamheter om covid-19, med bland annat länkar till tillsynsvägledningar

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19

Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Utöver det finns föreskrifter till verksamheter och allmänna råd till arbetsgivare som syftar till att minska risken för smittspridning på arbetsplatser.

Information till arbetsgivare

Information till landets miljö- och hälsoskyddsnämnder om hälsoskyddstillsyn under pågående pandemi

Den pågående pandemin påverkar hur tillsynen inom hälsoskyddsområdet kan bedrivas och Folkhälsomyndigheten får många frågor om detta.

Information för stöd vid hälsoskyddstillsyn

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i en lag, förordning eller föreskrift.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19

Folkhälsomyndigheten har information till dig som är verksam inom förskola, skola och inom smittskydd om förebyggande åtgärder och hur fall och utbrott av covid-19 kan hanteras.

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna

Information om hur verksamhetsansvariga för universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning kan underlätta för anställda och för elever och studerande att följa allmänna råd och rekommendationer och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna

Om lagar, förordningar och föreskrifter

På denna sida förklarar vi skillnaden mellan lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer: Från EU-rätt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer