Den höga vaccinationstäckningen är en central utgångspunkt för de förändringar som sker den 29 september. Det är fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.

Så sprids covid-19

Spridning av covid-19 sker i första hand med droppar från luftvägarna vid nära kontakter mellan människor. Det finns en risk att smitta sprids genom kontakt med förorenade ytor eller föremål men det finns idag inget som pekar på att denna spridningsväg har annat än en liten roll.

Hälsoskyddstillsynen kan förebygga och minska risk för smittspridning

Även om spridning av smitta genom ytor och föremål inte är den huvudsakliga spridningsvägen för covid-19 så kan tillsyn inom hälsoskyddsområdet vara en viktig del i att motverka och förebygga smittspridning. Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom.

Råd om ventilation

Folkhälsomyndigheten har allmän information om ventilation och risk för spridning av covid-19 via ventilation samt information om vad som gäller avseende rutiner för skötsel och underhåll.

Mer om ventilation

Rutiner för städning och hygien

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska alla verksamheter bedriva egenkontroll och som en del av detta bör de ha rutiner för städning, rengöring och, i vissa fall, tvätt. För att minska risken för spridning av objektburna smittor i samhället bör ytor och föremål, som många personer kommer i kontakt med, rengöras varje dag. Något utöver att regelbundet följa upp att detta genomförs behövs inte med anledning av covid-19.

Några skärpta rutiner för rengöring eller desinfektion av ytor med anledning av covid-19 behövs dock inte.

Folkhälsomyndighetens vägledning enligt miljöbalken om hygien, smittskydd och städning kan användas som stöd vid tillsyn av verksamheter. Vägledning om städning finns i våra allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Utöver råden kan stöd och råd hittas i bland annat handboken om objektburen smitta samt i våra vägledningar om asylboenden och om tillfälliga boenden. All tillsynsvägledning som Folkhälsomyndigheten har finns att hitta på vår webbplats.