Den 15 juli 2021 görs ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder i takt med att antalet smittade personer och vårdade för covid-19 fortsatt att minska. Antalet personer som vaccinerat sig fortsätter även att stiga. Regeringen har därför beslutat att kommuners möjlighet att utfärda föreskrifter om vistelseförbud på särskilt angivna platser ska upphävas.