Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning

I de allmänna råden som gäller från och med 29 september ges rekommendationer till enskilda, dvs. var och en av oss, för att förhindra smittspridning av covid-19. Bestämmelserna utgår från smittskyddslagen (2004:168). Det innebär till exempel att personer ska stanna hemma när de är sjuka.

I de nya allmänna råden finns en särskild del som riktar sig till ovaccinerade. Dessa råd innefattar bland annat att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Råden till ovaccinerade gäller inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. Anordnare av läger och cuper har emellertid ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet för ovaccinerade individer utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Det är fortsatt viktigt informera om vikten av uppmärksamhet på symtom samt att ha rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom.

Förslag på allmänt förebyggande åtgärder

Nedan följer några förslag på åtgärder som kan vidtas i samband med läger och cuper för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

  • Informera deltagare och ledare om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien:
    • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
    • Placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.
  • Främja utevistelse då det är bra för alla och minskar risken för luftvägsinfektioner.
  • Beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för smittspridning i inomhusmiljöer.