Avstånd och trängsel

  • Vad innebär det för ett serveringsställe att besökare ska kunna hålla minst en meters avstånd till varandra?

    Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel undviks på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020-37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, framgår att besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Även om detta framgår av de allmänna råden innebär det att tillsynsmyndigheten kan ställa krav på längre avstånd mellan sällskap. Folkhälsomyndigheten har angett detta mått för att förtydliga den tidigare formuleringen om lite mer än en armlängds avstånd.

    Uppdaterad: 2020-07-06 16:16

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen