Avstånd och trängsel

  • Ska besökare hålla en meters avstånd till varandra eller till andra sällskap?

    Regleringen tar sikte på avstånd mellan besökare i olika sällskap. Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder och tillhörande föreskrifter reglerar inte avståndet mellan personer inom ett sällskap. Inom ett sällskap gäller att var och en tar ansvar för att hindra smittspridningen.

    Uppdaterad: 2020-07-06 16:17

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen