Avstånd och trängsel

  • Hur ska avståndsbedömningen göras? Ska avståndet mellan möblerna eller mellan gästerna bedömas?

    Vid tillsyn behöver det göras en helhetsbedömning. I första hand handlar det om att bedöma avståndet mellan besökarna och sällskapen. Placering av möbler kan vara en förutsättning för att besökarna ska kunna hålla avstånd från varandra. Lokaler och utrymmen där besökare vistas ska vara utformade så att trängsel undviks och att det finns förutsättningar att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Detta kan innebära att möbler och annan inredning ska placeras så att framkomligheten på serveringsstället är god. Bord och stolar ska vara placerade på lämpliga avstånd från varandra och kan behöva och kan behöva minskas i antal. Även annan inredning kan behöva tas bort.

    Uppdaterad: 2020-07-06 16:18

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen