Avstånd och trängsel

  • Vad gäller för barn som sitter i knäet på en person i samma sällskap?

    Inom ett sällskap är det den enskildes ansvar att hålla det avstånd som behövs. Föreskrifterna reglerar endast trängsel mellan olika sällskap. Barn som sitter i knäet ingår i sällskapet och inom sällskapet gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

    Uppdaterad: 2020-07-06 16:19

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen