Avstånd och trängsel

  • Bör den som driver ett serveringsställe dela på stora sällskap?

    Det kan vara en lämplig åtgärd att endast tillåta mindre sällskap för att minska trängsel. Vid tillsyn behöver dock en helhetsbedömning göras och behovet av att bara tillåta mindre sällskap kan variera beroende på till exempel framkomligheten och hur möbleringen ser ut etc.

    Uppdaterad: 2020-07-06 16:20

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen