Avstånd och trängsel

  • Hur ska man tänka kring dansgolv och trängsel?

    Kommunen har ansvar för tillsyn utifrån lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, oavsett om serveringsstället följt bestämmelserna om max 50 personer på en danstillställning. Får kommunen indikationer om att serveringsstället inte följt gränsen om 50 max personer gällande danstillställningar, bör de dock informera polisen om detta. För de serveringsställen som har danstillställningar behöver den som driver serveringsstället göra en bedömning om det är möjligt att upprätthålla minst en meters avstånd mellan sällskap. Om den som driver serveringsstället bedömer att det inte är möjligt att sällskap kan hålla det avståndet mellan varandra, bör den överväga att överhuvudtaget tillåta dans. Utifrån danstillställningens natur och andra faktorer kan det vara förenat med svårigheter att ha överblick vad gäller uppdelning av sällskap. Notera att tillsynsmyndigheten också kan ställa krav på längre avstånd än en meter.

    Uppdaterad: 2020-07-16 11:41

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen