Avstånd och trängsel

  • Ansvarar den som driver serveringsstället för områden utanför serveringsstället? Exempelvis om kön till serveringsstället sträcker sig utanför entréområdet.

    Ja, men endast om köandet sker på ett område som den som driver serveringsstället äger eller disponerar över (se 3 § andra stycket lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen). En hyresgäst eller annan nyttjanderättshavare kan till exempel vara en person som disponerar över ett område (se prop. 2020/19:172 sid 20).

    Uppdaterad: 2020-07-06 16:22

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen