Förkortad serveringstid 24 december till 24 januari

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

  • Vad innebär kravet på utrymning efter serveringstidens slut?

    Alkohollagens krav på att serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut (8 kap. 19 § 3 st.) påverkar samtliga restauranger med serveringstillstånd att servera alkoholdrycker efter klockan 22.00 och fram till klockan 11.00.

    Detta innebär att den nya förordningens (2020:956) krav på att den tillståndspliktiga serveringen ska vara avslutad senast klockan 22.00 även inverkar på tidpunkten för när restaurangen ska vara utrymd. Det vill säga att mellan den 20 november 2020 och 28 februari 2021 ska restauranger vara utrymda senast klockan 22.30.

    Av förordningen (2020:956) framgår att bestämmelserna om förbud (1, 3 §§) gäller sådan servering som omfattas av alkohollagen (2010:16:22). Detta innebär att förordningens bestämmelse om inskränkt serveringstid (3 §) är överordnad den serveringstid som kommunen beslutat. Alkohollagens bestämmelser om serveringstid ska därför tillämpas utifrån den serveringstid som anges i förordningen. Restauranger som har en kortare serveringstid än till klockan 22.00 får dock inte utökad serveringstid.

    Uppdaterad: 2020-12-17 17:09

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen