Definitioner och övergripande frågor

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

  • Vad gäller för verksamheter som utgör både serveringsställe och handelsplats?

    Enligt förarbeten till den nya pandemilagen är det den huvudsakliga verksamheten som avgör om det är fråga om en butik i lagens mening (prop. 2020/21:79 sid. 94).

    Tillsynsmyndigheten behöver göra en bedömning vilken del som är den huvudsakliga verksamheten. Exempelvis om försäljning av varor bedöms som den huvudsakliga verksamheten bör den betraktas som en butik och omfattas således av den så kallade pandemilagen.

    Uppdaterad: 2021-01-11 15:19

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare