Definitioner och övergripande frågor

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

  • Ska personal eller andra uppdragstagare i verksamheten beaktas i beräkningen av det maximala antalet personer som får vistas i en verksamhet samtidigt?

    Nej. Förordningen talar om kunder och besökare, varför Folkhälsomyndigheten har valt att använda samma begrepp. Anställda omfattas vidare av arbetsmiljöregler m.m. och kan ha tillgång till skyddsutrustning, plexiglas m.m. Med 10 kvadratmeter som utgångspunkt har vi tagit höjd för personal, kundvagnar m.m.

    Uppdaterad: 2021-01-11 15:20

Information till besökare