Definitioner och övergripande frågor

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

  • Vad innebär kravet på uppföljning av de vidtagna smittskyddsåtgärderna?

    Uppföljning kan ske på olika sätt beroende på verksamhetens art och storlek. Det huvudsakliga syftet är att verksamheten utvärderar och kontrollerar att de vidtagna åtgärderna i första hand leder till att trängsel undviks och att gällande bestämmelser följs.

    Uppdaterad: 2021-01-11 15:21

Beräkning av maxantal

Information till besökare