Skärpta regler fram till och med 2 maj

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler kultur- och fritidsverksamheter som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Nöjesparker, djurparker, temaparker eller andra liknande anläggningar

Museer och konsthallar

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

 • En lokal kan innehålla flera avgränsade utrymmen.

  Ofta handlar det om olika fysiska rum som omges av väggar och nås genom egna ingångar, eller olika våningsplan. Ett avgränsat utrymme har alltid en tydlig fysisk avgränsning i förhållande till omkringliggande utrymmen.

  En lokal med flera avdelningar för t.ex. olika varutyper, är normalt sett endast avgränsade om de skiljs åt med exempelvis dörrar eller entréer. Avgränsningen kan dock se olika ut och bedömning får göras i det enskilda fallet.

  Dessutom krävs att det handlar om ett utrymme där människor uppehåller sig och där det finns risk för trängsel. Platser där människor vistas endast korta stunder omfattas inte. Det innebär att utrymmen för t.ex. passager, trappor, entréer och liknande där människor endast passerar normalt sett inte behöver ha ett eget maxantal.

  Provrum och toaletter behöver inte heller ha eget maxantal, men om dessa ansluter till ett större hygienutrymme, uppehållsrum eller väntrum och är tydligt avgränsat, bör det ha ett maxantal där den totala ytan, inkl. provrum och toaletter, får räknas med.

  Uppdaterad: 2021-02-18 14:48

  Direktlänk till frågan

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare