Skärpta regler mellan 6 mars och 11 april

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Handelsplatser

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

  • Vad gäller för serveringsställen?

    Om en verksamhet består av både ett serveringsställe och t.ex. en butik eller ett gym, omfattas bara butiken eller gymmet av pandemilagen och tillhörande föreskrifterna. Den som ansvarar för serveringsstället ska följa lagen om särskilda smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Det är kommunen som utövar tillsyn enligt den lagstiftningen.

    Serveringsställen som bara kan nås genom en annan verksamhet, som exempelvis en butik, kan indirekt komma att påverkas av föreskrifterna om butiker m.m. eftersom att butiken behöver fastställa ett maxantal för besökare och kunder. Verksam­heter som delvis består av ett serveringsställe får därför räkna med serverings­ställets tillgängliga yta när verksamheten fastställer den totala tillgängliga ytan.

    Uppdaterad: 2021-01-26 14:31

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare