Detta gäller från den 29 september

 • Av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 framgår bl.a. att den som:

  • driver ett serveringsställe ansvarar för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
  • bedriver sådan verksamhet som träffas av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska vidta åtgärder så att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra och så att trängsel undviks.

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och att myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla den 29 september. Detta innebär att det inte längre finns några föreskrifter som reglerar vad ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd innebär eller som reglerar trängsel.

  Avståndsbedömning och trängsel

  Avstånd till andra människor minskar risken för spridning av smittsamma sjukdomar generellt. Det nuvarande epidemiologiska läget innebär dock att någon miniminivå gällande avstånd i relation till covid-19 för närvarande inte är nödvändig. Detta innebär också att det saknas skäl att närmare definiera begreppet ”trängsel”, då trängsel i den aktuella fasen i pandemin inte skiljer sig från normala förutsättningar.

  Personer som inte är fullvaccinerade har ett eget ansvar att hålla avstånd och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp, se Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF:FS 2021:69) allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19.

  Alla enskilda har därutöver ansvar att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Detta ansvar faller dock på individen själv och omfattas därmed inte av tillsynsansvaret.

  Uppdaterad: 2021-09-23 14:39

  Direktlänk till frågan