Skärpta regler mellan 6 mars och 11 april

Förtydligande undantag för verksamhetslokaler som uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800)

Definitioner och övergripande frågor

Handelsplatser

  • Vad menas med andra liknande områden där människor samlas?

    Enligt 4 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska gallerior, köpcentrum och varuhus spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. Det är delvis en precisering av bestämmelsen i 5 kap. 2 § i förordningen.

    Detta gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller andra liknande inrättningar. Bestämmelsen innebär som utgångspunkt att alla möbler, utrustning, lekplatser m.m. som inte är hygienutrymmen eller en enstaka sittplats för vila ska spärras av eller tas bort. Avspärrningen ska göras så att möblerna/inredningen inte går att använda t.ex. genom att sitta på dem.

    Uppdaterad: 2021-01-26 14:24

Gränsdragningsfrågor och förhållande till annan lagstiftning

Smittskyddsåtgärder

Beräkning av maxantal

Information till besökare